Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidsmasinen - Forntiden

Skapad 2015-11-19 16:44 i 0 Kronan F-9 Trollhättan
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
...

Innehåll

Förmågor som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Centralt innehåll

 • hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck
 • människans uppkomst , vandringar, samlande, och jakt samt införandet av jordbruk
 • tidsbegreppet stenåldern, bronsålern och järnåldern
 • tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid

Genomförande

Vi arbetar med forntiden från jordens födelse till järnåldern genom att titta på film, berätta med hjälp av bilder och läsa i litteratur och på nätet.

Vi gör en gemensam tidslinje och egna tidslinjer.

Vi forskar om dinosaurier och skriver egna faktatexter. Vi skriver också berättande texter för att kunna se skillnaden mellan dessa texttyper.

Vi diskuterar likheter och skillnader i de olika tidsåldrarna och hur utvecklingen lett framåt.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: