Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen 2015/2016

Skapad 2015-11-19 17:27 i Pysslingen Skolor Parkskolan Pysslingen
Vi kommer att arbeta med kroppen under vintern. Arbetet kommer att handla om våra sinnen, kroppens delar, känslor och hälsa/kost.
Grundskola 2 – 3 Svenska Teknik Bild NO (år 1-3)
Vi arbetar med kroppen under vintern 2015/2016. Vi går bland annat igenom kroppens delar, sinnena samt hälsa och kostvanor.

Innehåll

Syte med undervisningen:

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Centralt innehåll för arbetet:

Aktiviteter:

  • Bildarbeten så som kroppen i rörelse och porträtt av ansiktsproportioner
  • Göra experimentfaktatexter
  • Skriva berättelser om känslor
  • Skriva en instruerande text om ett experiment 
  • Spela spel
  • Leka
  • Titta på filmer
  • Göra frågesport
  • Bygga skelett i papper

Matriser

NO Sv Tk Bl
Arbetsområdet

Kroppen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Bild
Fotografering och överföring av bilder till berättelse
Du kan skapa en bild som visar en känsla och överföra den till ditn berättelse med stöd av pedagog. Detta visar du genom att ta bilder med våra iPads och sedan föra in dessa i ditt arbete tillsammans med pedagog.
Du för över bilder till ditt arbete med visst stöd av pedagog eller kamrat. Detta visar du genom att göra överföringen av bilden med visst stöd.
Du klarar av att föra över bilder till ditt arbete helt själv. Detta visar du genom att överföra bilden utan stöd.
Bild
Skapande arbete
Du gör en bildlig framställan som uttrycker en känsla. Detta visar du genom att skapa bild som
Dina bilder gör att din faktatext blir enkel att förstå och lättare att ta till sig. Detta visar du genom att rita eller använda foton som tydligt hör ihop med din text.
Naturorienterade ämnen
Hälsa
Du känner till begreppen hälsa och livsstil. Detta visar du i samtal och text.
Du visar förståelse för att hälsa och livsstil hänger ihop. Detta visar du i samtal och text.
Naturorienterade ämnen
Människokroppen
Du kan namnge och berätta om några olika kroppsdelar. Detta visar du genom lekar, övningar och skrivarbeten.
Du känner till och kan berätta om några inre organ. Detta visar du genom lekar, övningar och skrivarbeten.
Du visar förståelse för hur olika kroppsdelar samspelar. Detta visar du genom lekar, övningar och skrivarbeten.
Du jämför människans med andra varelsers kroppsdelar. Detta visar du genom lekar, övningar och skrivarbeten.
Naturorienterade ämnen
Våra sinnen
Du visar att du till viss del förstår hur hörseln och synen fungerar. Detta visar du genom experiment, övningar och skrivarbeten.
Du visar förståelse för hur hörseln och synen fungerar. Detta visar du genom experiment, övningar och skrivarbeten.
Du visar stor förståelse för hur hörseln och synen fungerar och samspelar med övriga kroppen. Detta visar du genom experiment, övningar och skrivarbeten.
Naturorienterade ämnen
Undersökningar och experiment
Du kan genomföra ett experiment och en undersökning tillsammans med andra. Detta visar du genom att göra experimentet och undersökningen.
Du kan ställa en hypotes, skriva ned resultatet samt försöka att dra en slutsats. Detta visar du när du arbetar och skriver ned dessa.
Du kan ställa hypotes, redovisa ditt resultat samt dra en rimlig slutsats av ditt arbete. Detta visar du genom ditt arbete.
Svenska
Faktatext med bilder till
Du vet hur en faktatext kan se ut samt försöker att skriva en egen text på datorn. Detta visar du genom att läsa faktatexter och skriva en faktatext.
Du kan planera din faktatext för att göra den tydligare. Detta visar du genom att skriva ned t ex stödord eller göra en tankekarta innan du påbörjar din faktatext.
Din faktatext är skriven med egna ord och du har bearbetat den. Detta visar du genom att din text använder ett språk som är annat än den ursprungliga textens. Du har skrivit en kladd och sedan renskrivit denna.
Din faktatext är lätt att förstå och innehåller många fakta om det som du skrivit om. Detta visar du i den text du gjort.
Svenska
Berättande text
Du vet hur en berättande text kan se ut och försöker att skriva en sådan med inledning, handling och avslut. Detta visar du genom att skriva din text med inledning, handling och avslut.
Du planerar din berättelse för att göra den tydligare. Detta visar du genom att skriva ned t ex stödord eller göra en tankekarta innan du påbörjar skrivandet.
Du bearbetar och förbättrar din berättelse i samarbete med en kamrat eller lärare. Detta visar genom att den berättelse du först skrivit förbättras både till innehåll och skrivmässigt.
Du skriver en text med talstreck och försök till styckindelning. Detta visar du genom texten du gjort.
Svenska
Muntlig presentation
Du presenterar någon del ur projektet med kroppen för dina klasskamrater. Detta visar du genom att göra presentationen.
Din presentation är lätt att förstå och följa för de som tittar på. Detta visar du under presentationen för oss.
Du använder bilder tillsammans med din text för att göra den ännu tydligare när du presenterar den. Detta visar du genom att visa dina bilder och berätta fritt om den fakta du skrivit.
Teknik
Bygge av pappersskelett med rörliga delar
Du lyssnar på instruktionerna och försöker att föja dessa. Du klipper ut skelettets delar med viss hjälp. Detta visar du genom att utföra arbetet med viss hjälp.
Du lyssnar och följer instruktionerna för arbetet. Du klipper ut skelettets delar själv och sätter ihop det med viss hjälp. Detta visar du genom att utföra arbetet nästan helt själv.
Du sätter ihop skelettets delar självständigt enlig de instruktioner du fått. Detta visar du genom att utföra arbetet självständigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: