Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 9 v.34-43 HT 16 Genetik

Skapad 2015-11-20 09:28 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Vi ska arbeta med genetik ur olika perspektiv.
Grundskola 9 Biologi
Eleverna ska få inblick i vad DNA är och hur det påverkar oss. De ska även få sätta sig in i vad det finns för fördelar, nackdelar med djurförsök och kloning. Eleverna ska också få söka fakta och göra källkritik. De ska få träna på att laborera och skriva laborationsrapport. Bedömningen kommer att ske kontinuerligt i undervisningen vid genomgångar, diskussioner, pararbete, enskilt arbete, läxförhör, argumentationer, skriftliga laborationsrapporter, vid förberedelser och genomförande av laborationer.

Innehåll

Syfte

Mål med arbetsområdet

 

 • Känna till begreppen DNA, gen och kromosom 

 • Kunna skilja på vanlig celldelning och reduktionsdelning 

 • Veta hur dominanta och recessiva anlag ärvs och styr egenskaper 

 • Veta hur könet ärvs hos människan 

 • Ha kunskap om mutationer 

 • Känna till genetiska tillämpningar som växt- och djurförädling, genteknik, DNA-analys och kloning

 • Veta hur DNA kan kopieras

 • Känna till könsbundet arv av t.ex. färgblindhet

 • Kunna beskriva hur människan tillverkar och använder hybrid-DNA

 • Kunna beskriva exempel på hur människan klonar djur

 

 

Centralt innehåll:

 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.

 • Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker

 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering

 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier

 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi

 • Dokumentation av undersökningar med tabeller,diagram,bilder och skriftliga rapporter 

 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologin.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt i undervisningen vid genomgångar, diskussioner, pararbete, enskilt arbete, läxförhör, argumentationer, skriftliga laborationsrapporter, vid förberedelser och genomförande av laborationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: