Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning inom temat Barn i världen 6B

Skapad 2015-11-20 12:02 i Viksängsskolan Västerås Stad
Grundskola 6 Svenska

Veckorna fram till jul kommer ni få läsa skönlitteratur som handlar om hur barn kan ha det i olika delar av världen. De flesta böcker vi läser är baserade på verkliga händelser och personer. I samband med läsningen kommer ni att få öva på att använda olika lässtrategier utifrån "Läsfixarna" från En läsande klass, för att bli bättre på att förstå det ni läser.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Det här ska vi göra

 • Läsa skönlitteratur hemma i form av en läsläxa
 • Skriva läsloggar och ha muntliga bokpresentationer
 • Träna på att läsa olika typer av texter, samtala om och analysera dessa bla med hjälp av "Läsfixarna".

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att :

 • Läsa olika sorters texter med flyt och förstå vad de handlar om
 • Använda dig av lässtrategier för att förstå innehållet i texten, tex förstå bokens budskap
 • Kunna göra sammanfattningar av texters innehåll i rätt ordningsföljd
 • Kunna kommentera och resonera kring viktiga delar i texten 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser

Sv
Kunskapskrav

E
C
A
Läsa
 • Sv  E 6
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt och använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt och använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa
 • Sv  E 6
Göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget.
Läsa
 • Sv  E 6
Utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva
Språkriktighet
 • Sv  E 6
Använder i texter grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Använder i texter grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Använder i texter grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Tala
Muntligt framträdande
 • Sv  E 6
Förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Lyssna
Respons
 • Sv  E 6
Ger enkla omdömen om framförandets innehåll och utifrån respons bearbeta framträdanden mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Ger utvecklade omdömen om framträdanden innehåll och utifrån respons bearbeta framträdanden mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Ger välutvecklade omdömen om framträdanden innehåll och utifrån respons bearbeta framträdanden mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: