Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2015-11-20 13:24 i Björkris skola F-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 – 4 Geografi Idrott och hälsa SO (år 1-3)
...

Innehåll

Syfte

 • Förmågor (grön cirkel)
 • Centralt innehåll (lila större kvadrat)
 • Kunskapskraven (Lgr 11) (blå kvadrat)

                    Se kopplingar till läroplanen nedan.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Ge  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  E 6
  Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Det här skall du lära dig (konkretisering av kunskapskraven)

 • namn och läge på några av Sveriges landskap.
 • Sveriges största berg, 2 största sjöar och 3 största städer namn och läge.
 • hur en karta är uppbyggd med färger och symboler.
 • vilka väderstreck vi har
 • följande geografiska begrepp: karta, berg, sjö, väderstreck, landskap, odlingsmark, skog, natur, inkomst
 • förstå varför människor bor där de bor.

 

 

Så här kommer du att få arbeta (arbetsformer).

Du kommer att få

 • arbeta med en arbetskompis
 • ta reda på fakta om 1-2 landskap utifrån
- vilken naturtyp landskapet har
- största staden, namn och läge
- kända platser
- något du tycker är viktigt
 
 • bygga det landskapet utifrån den fakta du har tagit fram
 • titta på hur olika kartor är uppbyggda med karttecken och färger
 • träna på att läsa faktatexter och öva strategier för hur man gör när man inte förstår
 • använda jag undrar - tavlan
 • vara delaktig i diskussionsfrågor 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas (bedömning)

 • ett test där du fyller i landskapen i Sverige, de tre största städerna, två största sjöarna och det högsta berget.
 • genomföra en orienteringsövning på idrotten där du visar att du kan hitta på en karta
 • vid diskussioner där du är aktiv 

Matriser

Idh SO Ge
Sverige

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: