Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BiOLOGI ÅK5 hösttermin 2015.

Skapad 2015-11-22 12:25 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Biologi
Visste du att

En vuxen människa har upp till 5 kg bakterier i kroppen?

Innehåll

SYFTE Lgr11

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

• genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

CENTRAL INNEHÅLL

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6

Natur och samhälle

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

• Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.


Biologin och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

• Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenska

• Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Biologins metoder och arbetssätt

Biologins metoder och arbetssätt

• Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

• Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

ARBETSGÅNG.

1. Vad är biologi? Läran om livet. Vad är liv?

2. Släktträdet (Livets träd).

3. Bakterier. Virus.

4. Cellen är organismens minsta levande byggsten.

5. Näringskedjor och näringsvävar.

6. Naturen på vintern.

 

Uppgifter

  • Skapa en modell av en djurcell.

  • Ryggradslösa djur

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: