👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens bästa Astrid

Skapad 2015-11-22 12:57 i Bjäre skola Båstad
Svenska Klass 5 Höstterminen 2015
Grundskola 5 Religionskunskap Svenska som andraspråk Svenska
”Nu ska jag berätta om min bror, Jonatan. Det är nästan som en saga tycker jag, och lite, lite som en spökhistoria också, och ändå är alltihop sant. Fast det vet nog ingen mer än jag och Jonatan.” Så börjar den spännande berättelsen om Bröderna Lejonhjärta och deras äventyr i landet Nangijala. I det här arbetsområdet kommer du att med hjälp av lässtrategierna (förutspå, reda ut oklarheter, ställa frågor, sammanfatta samt skapa inre bilder) och frågor till texten göra textkopplingar och arbeta med metoden citat och tanke. Du kommer även få veta mer om Astrid Lindgrens liv och författarskap och vi sammanfattar våra kunskaper i en digital tankekarta. Vi avslutar arbetet med att skriva en egen fantasyberättelse med inspiration av boken Bröderna Lejonhjärta. Du ger och tar emot respons samt bearbetar din berättelse.

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Du kommer enskilt och gemensamt i klassen få läsa boken Bröderna Lejonhjärta samt jobba med tillhörande läsuppgifter.
Du kommer att få använda olika lässtrategier för att utveckla din läsförståelse.
Du kommer att få lära känna författaren Astrid Lindgren genom att läsa om hennes liv och författarskap.
Du kommer att få träna på att sammanfatta Astrid Lindgrens liv och författarskap i en digital tankekarta.
Du kommer att utifrån boken Bröderna Lejonhjärta få reflektera kring typiska fantasydrag samt skriva din egen fantasyberättelse.
Du kommer att få ge och ta emot respons samt bearbeta din berättelse.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Religion
Resonera kring hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.

Svenska
Med flyt kunna läsa skönlitteratur med hjälp av lässtrategier.
Sammanfatta samt kommentera texternas innehåll.
Utifrån egna erfarenheter resonera om Bröderna Lejonhjärtas budskap samt beskriva dina upplevelser av den.
Skriva berättande text med språklig variation, tydlig struktur och handling samt användning av gestaltningar.
Ge omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet.
Använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Söka, välja ut och sammanställa information samt resonera om informationens användbarhet.

Du presenterar dina kunskaper och förmågor genom skriftliga inlämningsuppgifter (uppgifter kring boken Bröderna Lejonhjärta, digital tankekarta samt fantasyberättelse) samt i samtal/diskussioner.

Uppgifter

 • Bröderna Lejonhjärta. kapitel 15-16

 • Bröderna Lejonhjärta, kapitel 7-9

 • Bröderna Lejonhjärta, kapitel 10-12

 • Bröderna Lejonhjärta, kapitel 4-6

 • Bröderna Lejonhjärta-Inför läsningen

 • Bröderna Lejonhjärta, kapitel 1-3

 • Bröderna Lejonhjärta, kapitel 13-14

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6