Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.

Skapad 2015-11-22 14:02 i Simrislundsskolan Simrishamn
Religion handlar om traditioner och om hur vi ska vara mot varandra. Religion beskriver också olika skapelsemyter.
Grundskola 2 Svenska Musik Religionskunskap
Du ska få se och höra på olika skapelseberättelser.

Du ska få lära dig om några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam.

Du ska få upptäcka likheter och skillnader mellan de olika religionerna.

Du ska också få lära dig om kristendomens roll i skolan förr i tiden.

Du ska få lyssna på och sjunga någon av de vanligaste psalmerna.

Innehåll

Mål och syfte med arbetsområdet.

Du ska känna till något om judendom, kristendom och islam, om hur människor lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Du ska få kunskap om på vilket sätt våra svenska helger hör ihop med kristendom.

Du ska känna till något om vilken roll kristendomen hade i skolan förr i tiden och hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Du ska känna till någon berättelse från bibeln.

Du ska känna till någon av de vanligaste psalmerna och att få sjunga i olika musikaliska former och genrer.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • Re  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Re  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Undervisningens innehåll

Du kommer att få lära dig genom att:

 • Lyssna
 • Se filmer
 • Samtala och diskutera
 • Rita, måla, skriva texter och berätta
 • Lyssna och sjunga någon psalm

 

Kunskapskrav

Eleven beskriver några platser för religionsutövning.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendom, islam och judendom.

Eleven återger delar av innehållet i någon berättelse ur bibeln.

Eleven ger exempel på kristendomens roll i skolan förr i tiden.

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du visar att:

du har en förståelse för vad religion är och att alla människor tror olika.

 • känner till något om judendom, kristendom och islam.
 • lärt dig lite om kristendom och på vilket sätt våra helger hör ihop med kristendom. 
 • känner till någon berättelse från bibeln.

Du visar detta genom att

Vara aktiv i samtal och diskussioner.

Rita, måla, skriva texter och berätta.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: