Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Blåsippans 5 års verksamhet HT 2015, Riddarborgens fsk.

Skapad 2015-11-22 16:16 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTET: Syftet med denna PP är att göra en grovplanering över 5 års verksamheten på Blåsippans avdelning HT 2015. Vi kommer börja med att utgå från jaget till att sträcka oss utåt till närmiljön, detta för att barnen skall utveckla självkännedom samt kännedom om sin närmiljö för att bli trygga individer. Vi önskar synliggöra olikheter och ta del av varandras kulturer för att barnen ska kunna växa upp till demokratiska samhällsmedborgare som accepterar och respekterar varandra. En del av detta kulturarbete innefattar dessutom en intervju av de föräldrar vars barn har annat modersmål - språk & kulturplan. ”Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund” (Läroplanen för förskolan).

Innehåll

Strävansmål:

 • Självkännedom - trygghet över jaget.
 • Insikt i egna kulturen samt andras.
 • Lära känna närmiljön.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.

VAD ska utvecklas/utmanas?

 • Självkännedom genom att medvetande göra information som att hur ser jag ut, hur ser min hemmiljö ut, vad tycker och tänker jag om saker och ting.
 • Delaktighet, känsla och respekt för den egna kulturen samt andras kultur Genom att synliggöra språk, hemmiljö samt yttra egna och lyssna till andras åsikter.
 • Lära känna sin närmiljö genom att skapa miniatyrer och besöka med antingen bussresa eller promenad.

Genomförande /HUR:

 Vem/vilka:

Vi har 14 barn i femårsgruppen och dessa delas under aktiviteter och utflykter i två mindre fasta grupper. Den ena gruppen har en pedagog och den andra har två pedagoger. Projektledare är Anna och Emma/Filiz som även delar grupperna mellan sig. Joakim är med där det behövs. Alla ska de börja sexårsverksamhet till hösten 2016 och behöver utveckla självständighet och självkänsla. Det är en stor grupp där intressen och behov varierar vilket tas i beaktande när vi ska lära dem låta sig ledas samt även lyssnas på så de utvecklar respekt för andra men även utvecklar sin egen kompetens och en tro på sig själv.

Förberedelser:

En grovplanering görs för att vad vi önskar att barnen tar med sig när de ska utvecklas till självständiga individer. Material behöver tas fram i god tid, utflykter bokas och eventuella vuxna medföljare (vikarie eller förälder) ses över. Femårspärmen behöver bläddras i för att eventuellt kopiera upp så det finns ex. av varje övning/aktivitet samt även förnyas och ses över.

Aktiviteter:

Introduktion, onsdag 16/9.
Första mötet vi känner in på vilka som ska vara med i årets 5årsgrupp. Vilka och hur många är vi?
Vad vill vi lära oss?

Vi kommer gå igenom vad vi kommer att göra… lära oss skriva vårt namn, besöka brandstation, lära oss vad vi kan tänka på i skogen om vi går vilse (Hitta vilse), göra Boken om mig osv.
(Kultur, självkännedom, kunskap om närområde).

Jag - onsdag 23/9
- Boken om mig själv introduceras.
- Självporträtt
- Min hand/fot
- Såhär lång är jag
- Min bokstav
(Så mycket de orkar)
Den andra gruppen har sagostund/bokprat – ritar något från sagan. Bok om olikheter – jaget. Bokförslag: Kenta och barbisarna.
Läxa: Min familj – kultur. Hej på mitt språk, vanlig maträtt hemma hos oss…

Min familj – onsdag 30/9
- Rita min familj
- Fortsätta med de som vi inte hann färdigt gången innan.
Bok: Min familj. Visa på olika familjer, främjande arbete kring olikheter.
Läxa: Min adress och mitt telefonnummer.

Mitt hem – onsdag 7/10
- Rita mitt hem
- Klippa och klistra övning
-
Bok: Det här är vårat hus.
Läxa: Ta kort framför mitt hem och mejla till förskolan.

Intervjuer - vecka 43

- Intervjua  om t.ex. vilka de anser är deras vänner, vad de leker helst med, vad gör en fröken och hur ska en bra vän vara... ta med oss till nästa avdelningsmöte för att vidare diskutera hur vi kan bemöta barnens tankar och åsikter. Underlaget kommer även tas med i våra diskussioner kring årliga skrivandet av Planen mot diskriminering och kränkande behandling.
Bok - ´Barnen vid Yang Tse Kiang` (visa på hur annorlunda världen ser ut, kultur).

Vecka 44 - HÖSTLOV

Baka & biblioteksbesök - vecka 45

- Maskeradfest efter höstlovet så alla kan delta, femåringarna bakar till festen denna vecka.

Min förort Skogås – vecka 46
- Utflyktsdag, besöka centrum och biblioteket – boka.

Checkpoint - Vecka 47

-Ta igen sådant man missat.


Vecka 48-49 julpyssel, baka, gå till kyrkan och titta på julkrubba.

Besöka brandstation- Vecka 50 - 51

- Vi åker med halva gruppen och besöker Brandstation, de andra julpysslar.

 

 

Efterarbete:

Barnintervjuerna kommer vi att sitta och diskutera och sedan återkoppla till barnen beroende på vad som sägs, detta för att barnen skall få känna sig delaktiga. Besöka brandstation väcker alltid frågor och dessa kommer vi att ta upp efteråt, de kommer få skapa samt att vi kommer läsa bok/material kopplat till ämnet. Vi kommer att fotografera och efteråt diskutera tillsammans med barnen så de får bearbeta upplevelser - pedagogisk dokumentation.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: