Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik (Tal och problem)

Skapad 2015-11-22 21:24 i Hedens skola Öckerö
Taluppfattning och tals användning problemlösning
Grundskola 3 Matematik

Innehåll

Matematikens syfte

(ur syftesdelen)

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Så här gör vi:

 • tränar talraden framlänges och baklänges 0-1000
 • lär oss talens grannar
 • hälften/dubbelt, udda/jämna
 • tränar huvudräkning 
 • lär oss olika sätt att beräkna tal med skriftliga räknemetoder som t.ex. algoritmer
 • de fyra räknesätten; addition, subtraktion, multiplikation och enkel division
 • likamedtecknets betydelse
 • tränar och laborerar med positionssystemet, vad händer med talets värde om siffror byter plats?

Vi tränar alla delområden inom matematiken med hjälp av vårt digitala läromedel NOMP, aktiviteter i klassrummet som Känguruproblem, vi pratar, spelar och leker matematik.

Detta bedömer vi:

Dina visade kunskaper inom

 • talområdet 0-1000
 • huvudräkning (tabellträning)
 • av skriftliga räknemetoder
 • de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division
 • användning av likamedtecknet
 • postionssystemet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: