Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk Matteborgen 6A

Skapad 2015-11-23 08:49 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Bygger på matteborgen 6a kapitel 2
Grundskola 6 Matematik
...

Innehåll

1. Beskrivning av arbetsområde

Arbetsområdet innehåller räkning med bråk i bråkform och blandad form, addition och subtraktion med bråktal. Hur man löser uppgifter som hur många är delen" och jämföra bråk.

2. Mål för arbetsområde

När vi arbetat med kapitlet ska eleven kunna * läsa och skriva ett bråk * veta vad som menas med täljare och nämnare * använda begreppen bråkform och blandad form * addera och subtrahera bråk med samma nämnare * räkna ut en viss det av ett antal * jämföra bråk

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

3. Bedömning

Du kommer att bedömas genom * att du visar på diagnosen att du har förstått målen för arbetsområdet * att du deltar aktivt på lektionerna * din förmåga att muntligt och skriftligt redovisa dina tankar och slutsatser

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma  E 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

4. Undervisning

Vi kommer att *räkna tillsammans utvalda uppgifter *problemlösningsstrategier *gemensamma genomgångar *arbeta självständigt i boken *praktiskt arbete

Uppgifter

 • Prov på bråk, Matteborgen 6A

 • Matteprov, bråk

Matriser

Ma
Bråk årskurs 6

Bedömning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bråkbegreppet
Eleven har grundläggande förståelse för bråkbegreppet och för vad ett bråk kan representera, samt kan bedöma storleken av enkla bråk.
Eleven har god förståelse för bråkbegreppet och för vad ett bråk kan representera, samt bedöma storleken av olika bråk.
Eleven har mycket god förståelse för bråkbegreppet och för vad ett bråk kan representera, samt kan bedöma storleken av olika bråk.
Metoder och beräkningar
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med tal i bråkform och lösa enkla rutinuppgifter.
Eleven kan välja och använda i ändamålsenliga matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med tal i bråkform och lösa enkla rutinuppgifter.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med tal i bråkform och lösa enkla rutinuppgifter.
Problemlösning
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Redovisningar
Eleven kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder matematiska uttrycksformer och bilder med viss anpassning till sammanhanget i sina redovisningar.
Eleven kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder matematiska uttrycksformer och bilder med förhållandevis god anpassning till sammanhanget i sina redovisningar.
Eleven kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder matematiska uttrycksformer och bilder med god anpassning till sammanhanget i sina redovisningar.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: