Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 7 - Växter vt 2016

Skapad 2015-11-23 13:17 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 Biologi

Gröna organismer som växter är en förutsättning för livet omkring oss. Förr trodde man att svampar var en sorts växter. Idag vet vi att de är en alldeles egen grupp som liknar både växter och djur. Genom att växter och djur samarbetar med varandra överlever båda bättre.

Innehåll

Syfte och förmågor:

Ge dig som elev förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • samtala, diskutera, argumentera, söka, granska och använda naturvetenskaplig information
 • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.

I den här kursen används följande centrala innehåll ur läroplanen:

 1. Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 2. Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
 3. Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 4. Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Kunskapsmål:

Här får du lära dig

 1. sambandet mellan solenergi och kemisk energi, samt deras roll i fotosyntes och förbränning.
 2. föra resonemang om ekosystemtjänster som fotosyntes, förbränning och pollinering.
 3. formulera skillnader mellan sporväxter och fröväxter i ord och bild.
 4. beskriva begrepp som pollinering, befruktning och fröbildning.
 5. föra diskussioner kring hur vi utnyttjar växter i vårt moderna samhälle.
 6. beskriva samspelet mellan svampar och andra organismer i ord och bild.

Så här kommer det att fungera:

Vi kommer att arbeta i biologiboken med kapitel 52 som heter "Utan grönt inget liv".

Jag kommer att gå igenom utvalda avsnitt i boken med er under lektionerna. Det som är viktigast beskriver jag mer utförligt på tavlan och sparar sedan på Fronter i NO-mappen under "Anteckningar från lektionerna".

Vi kommer att arbeta med olika individuella uppgifter, men också uppgifter som du löser med en kamrat. Kamratbedömning kommer att förekomma. En och annan film ska vi också se på.

En del uppgifter kommer du att få dela på Google.

Vi kommer på olika sätt arbeta med de förmågor som är beskrivna i tidigare stycke i den här planeringen.

Sidor som vi kommer att läsa i biologiboken är:

42 - 51
55 - 58
59 - 69
72 - 78

Kunskapskontroller:

I den här kursen om växternas liv kommer du att få visa vad du kan genom en del inlämningsuppgifter.

Det kommer också förekomma en del mindre skriftliga läxor som kommer att bedömas.

Under lektionerna kommer jag att vara uppmärksam på allt som du visar att du kan i form av övningar, samtal, bilder och texter som du genomför och producerar.

Tidsplanering:

vecka 48 - 50 (Lärarstudent medverkar) 
Fotosyntes fångar in solenergi (2.1)
Förbränning frigör energi (2.2)
Sporväxter (2.4)

vecka 2 
Repetition av v.48-50
Växter med frön (2.5)

vecka 3
Växter med frön (fortsättning)

vecka 4
Växter med frön (fortsättning)

vecka 5
Hur utnyttjar vi växter i vårt moderna samhälle?
Olika övningar mot kunskapsmålen.

vecka 6 
Svampar - varken växter eller djur 

vecka 7
Svampar - varken växter eller djur (fortsättning)

vecka 9
Olika övningar mot kunskapsmålen.

vecka 10
Olika övningar mot kunskapsmålen.

Viktiga ord och begrepp:

Under kursen om ljud kommer du att lära dig att använda följande ord och begrepp:

 • fotosyntes
 • glukos
 • klorofyll
 • klyvöppning
 • kolhydrat
 • stärkelse
 • cellulosa
 • mineralämne
 • gödsel
 • cellandning
 • förbränning
 • kemisk energi
 • kolförening
 • kretslopp
 • sporväxt
 • mossa
 • sporkapsel
 • ormbunksväxt
 • sporgömme
 • kärl
 • bladnerv
 • pistill
 • ståndare
 • pollenkorn
 • nektar
 • hjärtblad
 • biomimetik
 • hyf
 • mycel
 • sporkropp
 • parasit
 • saprofyt
 • nedbrytare
 • symbios
 • mykorrhiza
 • knoppning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: