Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse 3-4 åringarna

Skapad 2015-11-23 15:19 i Förskolan Logården Östhammar
Rörelse
Förskola
...

Innehåll

Avsnitt 1

Så här tänker vi.

Mål: Att känna glädje till att röra sig. 

Öka barnens kunskap om rörelse.

Ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att röra sig till musik tillsammans i grupp.

Syfte: Träna rumsuppfattning och kroppsuppfattning. 

Metod: Tillsammans med barn från Grodan i lekhallen.

Vi rör oss till musik Friskis och Svettis " miniröris 1" Vi avslutar med avslappning. Ibland kommer vi ha hinderbana.

 

 Å

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: