Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Ord ord ord ord – poesi och lyrik i korthet

Skapad 2015-11-23 21:06 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Kort arbete om lyrik, där eleverna får lyssna på och tolka olika typer av lyriska framställningar samt därefter prova på att skriva egna dikter under tre lektioner.
Grundskola 9 Svenska
Att lära känna det lyriska uttrycket i form av bunden och fri poesi, poetry slam, klassiska dikter varvat med modern lyrik för att sedan själv skriva, kan vara ett sätt att stärka sin känsla för att skriva mer gestaltande även i andra, berättande texter. Detta motiverar ett kortare arbete med lyrik som förhoppningsvis ger en möjlighet att se mer respektlöst och frimodigt – istället för vördnadsbjudande – på lyrikgenren. Alla kan skriva dikt när man läst några – och det kan vara både roligt och intressant!

Innehåll

Vad vi arbetar med på lektionerna

Vi kommer att arbeta med följande:

  • Inspirerande key-note om olika slags poesi (©Johanna Ekström,skolbibliotektet):

https://docs.google.com/presentation/d/1oYZ1SzoG3aCjVncAKj_4Kx7TcojW77trhTtkGwdZwvY/edit#slide=id.ge88b1c7fd_0_0

  • Genomgång av stilfigurer och bildspråk med exempel ur modern och klassisk lyrik.
  • Kompendium delas ut med en lista över vilka stilfigurer ni ska känna till, samt några dikter vi läser och tolkar utifrån olika kriterier.
  • Kort föredrag om Homeros och hans användande av bunden diktform, hexametern i sina epos. Skillnaden mellan metrisk dikt och fri form. Något ex. ur Iliaden. Jämförelse med Lotta Olssons 90-tals-lyrik. Ex. Persephone, som vi läser och tolkar gemensamt. Vi ser och diskuterar hennes ironiska dikt om hur man ska stoppa självmord. Diktuppläsning: https://www.youtube.com/watch?v=UEOOv3D3Gf0
  • Vi läser fritt i ett urval dikter/diktsamlingar, som Johanna plockat ihop och har en klassuppsättning med Kärlek och Uppror där alla kan hitta favoriter och läsa upp dem för varandra i grupper och parvis.
  • Vi skriver egna dikter efter att ha studerat olika typer av dikt och läst en hel del exempel. Dikterna ska innehålla en-tre av stilfigurerna vi tagit upp. Man bestämmer själv om man vill skriva i bunden eller fri form. Vill man kan man lämna in mer än en dikt.
  • Dikterna skrivs på lektionstid "författarverkstad", och det finns möjlighet att diskutera sina dikter om man vill. När eleven anser att dikten är helt klar, först då lämnas den in i classroom. Deadline är satt. Läraren går inte in under tiden dikten skrivs.
  • Dikterna visas som key-note, avidentifierade, och får inte kommenteras av eleverna. Jag ändrar ingenting i dikterna.
  • Vi samlar dikterna i ett häfte som finns i biblioteket.

Det här kommer att bedömas

Muntlig aktivitet under lektionerna där man visar ett engagemang i ämnet
Egenproducerade texter 

Syftet med arbetsområdet▪ känna igen – och tillämpa olika typiska diktdrag
▪ kunna förstå hur man analyserar dikter
▪ våga skriva egna dikter

Utvärdering

Skriv enskilt i LPP:n

Vad var poesi och lyrik för dig innan vi arbetade med temat?

Har det varit någonting under arbetet som har förändrat den synen, i så fall vad?

Vad var mest intressant under lyrik-temat?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: