👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kol och Kolföreningar

Skapad 2015-11-24 11:09 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
LPP över kolföreningarnas kemi till kap. 3 i "Kemi direkt".
Grundskola 8 Kemi

Innehåll

 

Innehåll

Under denna perioden kommer vi att arbeta med kolföreningar. Du kommer lära dig:

 • kolets kretslopp
 • att grundämnet kol finns i olika former
 • varför kolföreningar är så vanliga och viktiga
 • vad som skiljer olika grupper av kolföreningar åt
 • vad vi använder kolföreningar till
 • om de fossila bränslena - stenkol, olja och naturgas - som alla består av kolföreningar

Vi jobbar enligt följande:

 • läroboken s. 80-115
 • gemensamma genomgångar
 • Kortare undervisningsfilmer
 • enskilt arbete eller ibland i grupp
 • vissa läxor under perioden

DIna kunskaper visar du genom att:

 • arbeta enligt bästa förmåga på lektionerna
 • två tester

 

Syfte och övergripande mål

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9