Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom, Kristendom och Judendom vt-16

Skapad 2015-11-24 14:12 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Svenska Bild SO (år 1-3)
Vi lever i ett land och en värld med olika religioner. Människor lever med olika religiösa traditioner och uttrycker sin religion och tro på olika sätt. Vi kommer att lära oss om de tre systerreligionerna judendom, kristendom och islam.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Du kommer att utveckla dina förmågor och kunskaper att:

 • delta i gruppdiskussioner och framföra egna tankar kring texter och filmer.
 • på ett enkelt sätt redogöra för de tre religionernas grundstenar
 • att på en tidslinje kunna placera in händelser som är viktiga i de olika religionerna.
 • på ett enkelt kunna jämföra och se skillnader mellan de tre religionerna
 • uttrycka egna åsikter och egna reflektioner

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Bedömning - vad och hur


Följande kommer att bedömas:

 • att du med bild kan beskriva och förtydliga din kunskap eller åsikt
 • att du kan ta ut relevant fakta/nyckelord ur en faktatext eller faktafilm
 • att du kan samtala och lyfta fram egna tankar och reflektioner 
 • att du kan ge exempel på samlingslokal, heliga skrifter, högtider samt symboler som till hör de tre religionerna
 • att du känner till några av de centrala berättelserna/personerna i Judendom, Kristendom och Islam.
 • att du på en enkel tidslinje kan sätta ut religionernas uppkomst

Hur vi kommer att se dina förmågor och kunskaper:

 • Vi lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig
 • Vi läser dina texter
 • Tittar på dina bilder
 • Filma dina kunskaper

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • SO   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • både enskilt och i grupp
 • måla 
 • se på film
 • lyssna till högläsning
 • samtala och diskutera
 • självskatta/utvärdera egna kunskaperKopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Begrepp

Vi kommer att arbeta med följande begrepp:

 • högtid
 • symbol
 • religion
 • profet
 • helig skrift
 • kyrka
 • moské
 • synagoga
 • Bibeln
 • Koranen
 • Toran
 • tidslinje

 

Matriser

Sv Bl SO
Judendom, Kristendom och Judendom

Jag behöver träna mer
Jag är nästan säker
Jag är helt säker
Med bild beskriva och förtydliga ett budskap
Ta ut relevant fakta/nyckelord ur en faktatext eller faktafilm
Samtala och lyfta fram egna tankar och reflektioner
Ge exempel på samlingslokal, helig skrift, högtider samt symboler för Judendom
Ge exempel på samlingslokal, helig skrift, högtider samt symboler för Kristendom
Ge exempel på samlingslokal, helig skrift, högtider samt symboler för Islam
Känner till några av de centrala berättelserna/personerna i Judendomen
Känner till några av de centrala berättelserna/ personerna i Kristendom
Känner till några av de centrala berättelserna/personerna i Islam
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: