👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens vatten

Skapad 2015-11-25 11:17 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Allt är beroende av att det finns vatten tillgängligt. Vattenresurserna är i vissa delar av världen otillräckliga och ibland förorenade. Vattnet är fortfarande i många områden en outnyttjad resurs. Vi skulle kunna utnyttja mer av det som finns i haven. Att vattnet hela tiden cirkulerar i ett evigt kretslopp betyder inte automatiskt att det är opåverkat av människans aktivitet.
Grundskola 7 Geografi
Allt är beroende av att det finns vatten tillgängligt. Vattenresurserna är i vissa delar av världen otillräckliga och ibland förorenade. Vattnet är fortfarande i många områden en outnyttjad resurs. Vi skulle kunna utnyttja mer av det som finns i haven. Att vattnet hela tiden cirkulerar i ett evigt kretslopp betyder inte automatiskt att det är opåverkat av människans aktivitet.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska utveckla kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Undervisningen ska även medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.

Arbetssätt och undervisning

Lärarledda genomgångar av det centrala innehållet.

Filmer på temat.

Undervisningen är grundad i att eleverna ska få ett miljöperspektiv där de får möjligheter att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett peronligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska även belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Eleverna får även träna sina kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.

Undervisning

JORDENS VATTEN

Instuderingsfrågor

 1. Hur mycket vatten behöver en människa dricka per dag för att må bra?
 2. Hur stor del av jordens vatten är salt havsvatten?
 3. Hur stor del av jordens vatten är drickbart sötvatten?
 4. Hur många människor saknar tillgång till rent dricksvatten?
 5. Hur många liter vatten gör en svensk av med per dag i genomsnitt?
 6. Hur salt är havsvatten i genomsnitt?
 7. Vad är bräckt vatten?
 8. Varför är grundvatten bättre än ytvatten som dricksvatten?
 9. Varför är det bra att ta dricksvatten ur en rullstensås?
 10. Varifrån får Göteborg sitt dricksvatten?
 11. Vilka funktioner har ett vattentorn?
 12. Hur behandlades avloppsvatten i Sverige fram till 1960-talet?
 13. Vad är Miljöbalken?
 14. Vad händer med toapapper och plastpåsar i ett avloppsverk?
 15. Vad kan man göra med slammet från ett avloppsverk?
 16. Vilka är de stora världshaven?
 17. Hur stor del av norra halvklotet täcks av vatten?
 18. Hur stor del av södra halvklotet täcks av vatten?
 19. Skriv fakta om de stora världshaven!
 20. Vad är typiskt för ett bihav? Ge exempel på bihav!
 21. Vad är ett randhav? Ge exempel på randhav!
 22. Vad kallas den del av havsbotten som ligger närmast land? Varför är det ett viktigt område för ett land?
 23. Beskriv en kontinentalbrant!
 24. Hur djupa är världshaven i genomsnitt?
 25. Hur djup är världshavens djupaste punkt?
 26. Hur påverkar jordens rotation havsströmmarna?
 27. Ge exempel på en varm havsström!
 28. Ge exempel på en kall havsström!
 29. Vad händer med en våg när den når grunt vatten?
 30. Vad beror tidvatten på?
 31. Vad kalls lågvatten respektive högvatten?
 32. Vad heter jordens största insjö?
 33. Varför finns det färre växt- och djurarter i Östersjön än i havet utanför Bohuslän?
 34. Varför blir det ofta algblomning i Östersjön?

Kartkunskap:

Placera ut följande på en karta:

Stilla havet                        Berings sund                                         Atlanten

Indiska oceanen              Antarktiska oceanen                            Arktiska oceanen

Östersjön                           Medelhavet                                            Röda havet

Karibiska havet                Kaspiska havet                                      Aralsjön

Titicacasjön                      Döda havet                                             Stora sjöarna

Victoriasjön                       Marianergraven

 

Arbeta i mindre grupper och välj en eller två uppgifter nedan som ni arbetar med:

 Undersök:

 1. Var finns reningsverk i Göteborgsområdet? Vilka problem kan de få i framtiden? Hur renas vårt dricksvatten?

 

 1. Var finns avloppsverk i Göteborgsområdet? Vilka problem kan de möta genom vårt sätt att använda avloppen?

 

 1. Ge exempel på länder i världen som har problem med rent vatten? Vad beror problemen på i två av era länder? Hur kan man göra för att lösa problemen?

 

 1. Hur kan man lösa problemen för Östersjön?

 

 1. Ge exempel på kontinentalhyllor i världen där det finns stora rikedomar! Finns det platser där det är konflikter mellan länder om vilka som får fiska/utvinna olja på kontinentalhyllan?

 

 

Länktips:

http://www.svensktvatten.se

http://www.siwi.org

globalportalen

SO-rummet

 

 

Tid över: Repetera kapitlet med uppgifter sid 127

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Jordens vatten

Rubrik 1

E
C
A
Du har baskunskaper om hur människa, samhälle och natur påverkar varandra.
Du har goda kunskaper om hur människa, samhälle och natur påverkar varandra.
Du har mycket goda kunskaper om hur människa, samhälle och natur påverkar varandra.
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Du kan använda teorier, kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda teorier, kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda teorier, kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du har baskunskaper om geografiska namn i världsdelarna. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda kunskaper om geografiska namn i världsdelarna. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i världsdelarna. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du kan diskutera frågor om hållbar utveckling. Du ger enkla förslag på vad man kan göra bättre och hur det kan påverka människa, samhälle och natur.
Du kan diskutera frågor om hållbar utveckling. Du ger utvecklade förslag på vad man kan göra bättre och hur det kan påverka människa, samhälle och natur.
Du kan diskutera frågor om hållbar utveckling. Du ger välutvecklade förslag på vad man kan göra bättre och hur det kan påverka människa, samhälle och natur.