Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiska författare och litteraturhistoria vt-17

Skapad 2015-11-25 11:29 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Möta och få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • Söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Efter detta tema ska du kunna:

 • Presentera och berätta muntligt om en författare, gärna med hjälp av dator.
 • Se skillnad på några olika skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig från varandra.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Konkretisering

KONKRETISERING

 • Du ska lära dig om olika författare och vilka genrar de tillhörde och tidsepokerna som de verkade i.

 

 • Du ska läsa en roman av någon av författarna och skriva ett arbete om honom / henne, detta ska redovisas i klassen.

 

 • Arbetsområdet avslutas med ett prov.

Undervisning/arbetssätt

Du kommer att få lyssna på genomgångar om författarna och om de olika tidsepokerna samt om olika genrer.

Du kommer att få läsa och få lyssna på utdrag från samtliga författares verk.

Du kommer att få ett arbetshäfte med frågor till de olika epokerna.

Bedömning

Jag bedömer följande:

 • Hur du besvarar frågorna. Fullständiga och välutvecklade svar!
 • Hur du presenterar din författare inför klassen.
 • Hur det går för dig på provet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: