Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So i förskoleklass 15/16

Skapad 2015-11-25 13:28 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola F SO (år 1-3)
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Koppling till övergripande mål och riktlinjer

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få träna på:

 • ta hänsyn till och lyssna på varandra,
 • respektera och följa skolans verksamhet
 • ta ansvar för skolans, andras och egnas material
 • återberätta så att andra förstår
 • återanvända och återvinna material
 • vett och etikett
 • orsak och verkan
 • FN´s barnkonvention

Elevens ansvar och inflytande

Här tränar du på att följa instruktioner och bidra till arbetsro i klassen.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

I förskoleklass har vi inga uppnåendemål och gör därför inte några kunskapsbedömningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: