Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad

Skapad 2015-11-25 14:06 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Biologi
Kärlek och relationer handlar detta område om.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

Centralt innehåll

Kropp och hälsa

 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Konkretisering

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • öka din kunskap om könsorganens uppbyggnad och funktion för att kunna förklara samband i kroppen
 • använda dina kunskaper för att ta ställning till graviditeter och oönskade graviditeter
 • förstå hur könssjukdomar förebyggs (nu och förr) och påverkar vår kropp
 • lära dig om och kunna värdera olika preventivmedel
 • föra diskussioner om kärlek, sexualitet och relationer
 • argumentera för ett ämne samt se både fördelar och nackdelar av detta

Undervisning/arbetssätt

Under lektioner kommer vi att ha varierande arbetssätt som att arbeta i grupper, föreläsningar och ha gruppdiskussioner. Du kommer även att söka information på Internet. Ett besök på kommunens ungdomsmottagning ingår. I ett samarbete med svenskan kommer vi bl a att arbeta med argumentation. Vi kommer att avsluta området med ett prov.

Vi kommer att genomgående att ha som mål att alla elever respekterar andras egenvärde.

Bedömning

Du bedöms utifrån din förmåga att:

 • vetenskapligt förklara hur befruktning går till
 • berätta om olika könssjukdomar, hur de påverkar kroppen och hur de förebyggs
 • ha kunskap om och värderingar om olika preventivmedel
 • hur väl du kan delta i diskussioner om kärlek och relationer

Matriser

Bi
Sex och samlevnad

Förmåga att granska information

Når ej upp till lägsta kunskapskrav
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka information
Kan ännu inte söka information på egen hand.
Kan med viss hjälp söka relevant information.
Söker relevant information.
Söker relevant information på ett väl fungerande sätt.
Använda information
Kan ännu inte använda information på ett fungerande sätt.
Kan använda information på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda information på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda information på ett väl fungerande sätt.

Förmåga att kommunicera

Når ej upp till lägsta kunskapskrav
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Har ännu inte visat förmåga att samtala och diskutera.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som i huvudsak hör till ämnet och till viss del för diskussionen framåt.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som hör till ämnet och som för diskussionerna framåt.
Bidrar vid diskussioner med inlägg som hör till ämnet och som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Formulera ställningstagande med motiveringar och konsekvenser
Har ännu inte formulerat ställningstagande.
Formulerar ställningstagande med enkla motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Formulerar ställningstagande med utvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Formulerar ställningstagande med välutvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Bemöta åsikter
Bemöter ännu inte några åsikter.
Bemöter åsikter på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt.
Bemöter åsikter på ett sätt som för diskussionen framåt.
Bemöter åsikter på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Framföra åsikter och argument
Framför ännu inte några åsikter och argument.
Framför enkla åsikter och argument.
Framför utvecklade åsikter och argument.
Framför välutvecklade åsikter och argument.

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

Når ej upp till lägsta kunskapskrav
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Har ännu inte visat förmåga att beskriva några naturvetenskapliga upptäckter.
Kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Föra resonemang om kropp och hälsa.
Har ännu inte visat förmåga att föra resonemang.
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beskriva biologiska samband
Har ännu inte visat förmåga att se samband.
Visar på enkelt identifierbara samband.
Visar på förhållandevis komplexa samband.
Visar på komplexa samband.
Använda naturvetenskapliga begrepp
Har ännu inte visat förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Kunskaper
Har ännu inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: