Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Quintus Nyponet

Skapad 2015-11-25 16:17 i Diamanten Dibber Sverige AB
Med hjälp av Quintus ska barnen utveckla sin förmåga att visa känslor, ta hand om varandra men också utveckla sitt språk.
Förskola
Vår tanke är att jobba intensivt med Quintus för att stärka barnens språkutveckling, vidga deras känsloregister, skapa trygghet i gruppen samt individen samt att ta sitt eget ansvar.

Innehåll

BAKGRUND

Quintus är ett perfekt verktyg att arbeta med i barngruppen då materialet passar samtliga åldrar, man arbetar naturligt med att stärka gruppens identitet samtidigt som barnen får arbeta med sitt egna jag. Genom att första delen av läsåret inrikta oss på Quintus får vi möjlighet att arbeta ihop en stabil grupp som har lätt att dela med sig av sina tankar och idéer till varandra.

MÅL

Målet är att barnen ska känna trygghet och tillhörighet i gruppen, lära känna varandra bättre samt att utveckla sitt språk.

Och den röda tråden löper igenom all planering vilket innebär matematik, språk, natur och socialtsamspel.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi börjar med att Quintus får komma och presentera sig för alla barnen och barnen får presentera sig själva. När Quintus vaknar och hans mamma går ut och ser att det är vår kändes det naturligt att börja med årstiderna. Eftersom vi kommer ifrån andra länder så kommer vi att söka kunskap om årstiderna i andra länder. Vi vill ha in färgläran och kommer att rita dem fyra årstiderna och varför det ändras under året. Alla bor vi olika och vi kommer att låta barnen rita sina egna hus och färglägga dem. En gemensam bild där barnen kommer att få fritt vilka färger och former dem vill ha med och reflektera över bilden om vad vi kan se i den. Vi kommer att läsa sagan om den gamla drottningen och göra dem olika ansiktsuttrycken. Vi har skrivit ut bilden med Quintus som håller i ballonger och barnen kommer att få måla den i sina favoritfärger.

Sedan fortsätter vi med "sagan om Kotte" och reflektera om hur man är en bra kamrat. Vilka djur som är i sagan och hur dem låter. Vi tänkte att barnen med hjälp av bilder hitta på en egen saga som vi ska spela in. Prata vidare om varför man behöver vänner och göra leken "tusenfotingen" där alla hjälps åt och sammarbetar för att det ska funka. Då passar vi på att ta regler som alla måste följa och ta ansvar över för att vi ska trivas tillsammans.

Sedan kommer vi att fortsätta "Quintus känner sig glad". Ta upp när man känner sig glad, arg, ledsen rädd osv. Gå på dem olika sätten, gladsteg, ledsensteg osv. Vi kommer att rita ansikten på ballonger där man kan se glad, ledsen arg osv och reflektera kring varför det kan vara så. Sedan kommer vi att reflektera med barnen om vad man kan göra när någon är glad, ledsen osv . Efter det fortsätter vi med självporträtt och klippa ut ansikten från tidningar och dyl.

Sedan fortsätter vi med "Quintus väljer". Där lär sig barnen att fatta sunda beslut. Först kommer vi att läsa berättelsen om när Quintus är i skogen och är jättehungrig, han hittar svampar men vet ej om han ska äta dem eller låta bli.. Där använder Quintus en tänkarmössa och vi kommer att vika en sådan och ha på oss när vi är osäkra på något som man måste bestämma sig för. Vad är bra och vad är inte bra? Lära barnen vem eller vilka man kan be om hjälp? Vem eller vilka som får krama och hur man rör varandra, vad som är ok och inte ok.

Sedan fortsätter vi med "Quintus behöver hjälp". Vi berättar vad Quintus behövde hjälp med och utvecklar det vidare med en reflektion. I sagan råkar Quintus klippa sig i tummen och vi kommer att ta upp om när man ska be om hjälp och när man kan själv. Vi kommer också att ta upp om att  inte smaka på allt och varför. Om färgerna i trafikljusen och dess betydelse. Färgerna kan man också använda i leken och verksamheten genom att berätta rött -stopp, gul-fråga en vän, grönt- gör det som känns rätt. Vi kommer att öva på 112 och vad man ska säga om man behöver ringa det numret. Och här kommer vi att utveckla och arbeta med Flammy (se planering)

Efter det kommer vi att jobba med "Quintus och kroppen". Varför det är viktigt att man lägger sig i tid, borstar tänderna, att man tvättar sig. Att man behöver röra på sig för att må bra. Vi kommer att börja med huvudet och jobba oss ner till fötterna steg för steg. Måla bilden som finns i boken och markera dem inre organen. Leka lekar som får kroppen att röra sig.

Sedan tar vi upp när "Quintus äter nyttigt". På samlingen läser vi när Quintus är i skogen och hur viktigt det är att man inte skriker för att inte skrämma bort djuren. Under promenaden som vi kommer att ta i skogen kommer vi att prata om vad man kan äta och inte äta. Vad dem olika djuren tycker om att äta. Låta barnen rita och måla sina favoriter. Leka leken fruktsallad och rita upp vad som är nyttigt för vår kropp. Sammarbeta med köket och köpa in sådant som barnen inte brukar äta och få dem att smaka.

Sist men inte minst tar vi upp när "Quintus säger snälla saker och när han drömmer". Där kommer vi att öva på barnens sociala förmågor. Varför det är viktigt att tänka sig för när man pratar med andra och hur det känns för den som säger och den som lyssnar. Alla barn kommer att få rita ett stort hjärta och för varje gång någon säger något elakt skrynkla ihop den och tänka att så känns det i hjärtat. Vad man kan göra för att hjärtat ska bli slät och fin igen. Alla är vi olika och vissa drömmer och vissa drömmer inte men alla har vi önskedrömmar. Det är viktigt att barnen får berätta om sina önskedrömmar och veta att det inte behöver vara en dröm utan man kan göra så att den blir sanna och får hopp om framtiden och utveckla den till något mer.

Under den här tiden kommer varje barn att få ta hem Quintus under ett dygn och ta ansvar för Quintus med hjälp av föräldrarna.

DOKUMENTATION

Vi samarbetar med våra föräldrar kring dokumentation. Föräldrarna tar bilderna och vi knyter ihop deras bilder med barnens återberättande och reflektioner. Barnen får välja vilka bilder som ska användas i dokumentationen. Vi kommer också att spela in sagor när barnen berättar.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar på vår planeringstid men även i barngruppen tillsammans med barnen. Vi kommer att reflektera vid dem olika aktiviteterna enligt planeringarna.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: