Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt ämnesprov i svenska 2015/2016

Skapad 2015-11-25 17:32 i Da Vinciskolan Ale
Vecka 48: Delprov A - tala Tisdag 15/3 - Delprov B - läsa Torsdag 17/3 - Delprov C - skriva
Grundskola 9 Svenska
Syfte med de nationella proven: På uppdrag av regeringen ansvarar Skolverket för samtliga nationella prov. Syftet med samtliga nationella prov är i huvudsak att -stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning -ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå De nationella proven kan också bidra till -att konkretisera kurs- och ämnesplanerna -en ökad måluppfyllelse för eleverna Beskrivning av delproven Delprov A: tala (Muntlig uppgift i tre delar: enskilt presentera, leda gruppdiskussion, delta i gruppdiskussioner, vecka 48) Delprov B: läsa (Textläsning samt uppgiftsläsning, tisdag 15/3 ) Delprov C: skriva (Skrivuppgift - eleven väljer en av tre, torsdag 17/3)

Innehåll

Matriser

Sv
Provbetyg

F
E
D
C
B
A
Tala
Läsa
Skriva
Helhetsbedömning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: