Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från förr till nu...

Skapad 2015-11-26 20:10 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala grundsärskolor och träningsskolor
Grundsärskola 5 Teknik
Hur fungerar de tekniska saker vi har runt oss och hur funerar de fem enkla mekanismerna?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

- resonera.

- dokumentera.

- konstruera.

- undersöka.

Detta bedömer jag kontinuerligt under vårt arbete.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-6
  Tekniska lösningar Vad dator används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer, till exempel diskmaskiner och telefoner
 • Tk  1-6
  Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformade och fungerar samt ge förslag på hur de kan förändras.
 • Tk  1-6
  Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-6
  Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov och har förändrats över tid.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att...

- resonera kring hur föremål är konstruerade, fungerar och används.

- testa de fem enkla mekanismerna och se hur de verkligen hjälper oss. 

- att skruva isär föremål för att se hur de ser ut inuti. Kanske kan vi bygga något nytt av dessa delar vi hittar i föremålen?

- bygga upp enkla konstruktioner med bland annat sugrör och testa hur de ska kunna sammanfogas.

- ta bilder, göra ritningar och skriva om det vi gör.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: