Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens krafter geografi 6D VT17

Skapad 2015-11-27 09:59 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Geografi

Innehåll

Koppling till förmågorna i läroplanen

Centralt innehåll

Undervisning

Vi ser på 3-4 filmer om de olika uppbyggande och nedbrytande krafterna.
Föreläsningar om hur krafterna verkar på jordytan.

Redovisning

Du ska göra en egen fördjupning om en av de krafter som formar jordytan. Du ska då resonera utifrån några frågeställningar:

 

1. Hur formar din kraft jordytan?

2. Hur påverkas människor som bor nära där din kraft finns av kraften?

3. Hur kan människor göra för att utnyttja kraften?

4. Hur kan man skydda sig från kraftens negativa sidor?

Uppgifter

 • Geografi - Jordens krafter arbetsuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Jordens krafter

E-kriterier
Kriterier som strävar mot ett E
C-kriterier
Kriterier som strävar mot ett C
A-kriterier
Kriterier som strävar mot ett A
Kunskaper
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Har visat grundläggande kunskaper om de krafter som formar och förändrar jordytan och om de konsekvenser det kan få för människor och natur
Har visat goda kunskaper om de krafter som formar och förändrar jordytan och om de konsekvenser det kan få för människor och natur
Har visat mycket goda kunskaper om de krafter som formar och förändrar jordytan och om de konsekvenser det kan få för människor och natur
Resonemang
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om de krafter som formar och förändrar jordytan och om de konsekvenser det kan få för människor och natur
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om de krafter som formar och förändrar jordytan och om de konsekvenser det kan få för människor och natur
För väl utvecklade och mycket väl underbyggda resonemang om de krafter som formar och förändrar jordytan och om de konsekvenser det kan få för människor och natur
Begrepp
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: