Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Norden år 5 ht15vt16

Skapad 2015-11-30 07:37 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Arbetsområde i geografi om Norden under ca 6 veckor.
Grundskola 5 Geografi Svenska
...

Innehåll

Mål

Känna till:

 • vilka länder som tillhör Norden samt hav, sjöar, städer, berg och öar.
 • hur naturen ser ut i olika delar av Norden
 • vilka naturresurser som finns och hur de används
 • vilka industrier som finns i de olika länderna
 • vad som skapat naturens utseende i närområdet
 • skillnaden mellan natur och kulturlandskap
 • likheter och skillnader mellan de nordiska länderna

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Begrepp

Väderstreck, gradnät, tematiska kartor, topografiska kartor, ekvator, exportera, importera, naturresurser, inkomstkälla, näring, producera, råvara, jordbruk, skogsbruk, befolkningstäthet, tätbefolkat, breddgrad, längdgrad, fjord, fjäll, torv, tundra, vik, ås, vulkan, gejser, glaciär, halvö, kargt, sund, landhöjning,  fyndighet, strömmar,Golfströmmen, m.ö.h., naturresurs, nederbörd, 

Arbetssätt

 • Vi kommer att läsa faktatexter i Puls - Norden.
 • Vi kommer att använda oss av Atlasen för att studera de topografiska- och tematiska kartorna över Norden samt namngeografin.
 • Vi kommer se Geografens testamente - Norden och andra filmer om Norden.
 • Arbetsuppgifter och diskussioner till filmerna
 • Som slutuppgift ska varje enskild elev skriva en beskrivande text om de Nordiska länderna.

Bedömning

Vi kommer att titta på:

 • din förmåga att använda olika slags kartor för att förstå hur världen ser ut och för att beskriva var länder, städer, berg, sjöar, och hav ligger och vad de heter.
 • din förmåga att jämföra olika sätt att använda vatten, mark, skog och annat i naturen i Norden.
 • din förmåga att undersöka och förklara varför skolans närmiljö ser ut som den gör.
 • din förmåga att beskriva var människor bor och förklara varför människor bor tätt i vissa områden och mindre tätt i andra.
 • din förmåga att kunna skriva en beskrivande text där du jämför de Nordiska länderna med varandra.

Matriser

Sv Ge
Bedömningsmatris Norden

-->
-->
-->
Namngeografi
Sverige Norge Danmark Finland Island
Du kan märka ut ett fåtal länder, öar, berg, orter och vatten på en blindkarta.
Du kan märka ut ett flertal länder, öar, berg, orter och vatten på en blindkarta.
Du kan märka ut alla länder, öar, berg, orter och vatten på en blindkarta.
Faktatext - Struktur
Faktatexten ska ha: Rubrik Inledande klassifikation Underrubriker En inledningsmening till varje stycke Jämförande fakta En avslutningsmening till varje stycke
Du skriver en löpande fakatext där du har med rubrik, underrubrik och jämförande fakta på ett i huvudsak korrekt sätt.
Du skriver en löpande fakatext där du har med de flesta punkter på ett korrekt sätt.
Du skriver en löpande fakatext där du har med alla punkter på ett korrekt sätt.
Faktatexter - Innehåll
Hur stor del av de faktauppgifter, orsaker och konsekvenser, som vi läst om, tar du upp i texten. Hur viktiga är dessa fakta? I vilken utsträckning ger du detaljerade förklaringar i flera led till det du skrivit.
Du tar upp några få fakta och kan göra mycket enkla jämförelser, t.ex. städers invånarantal i löpande text.
Du tar upp flera fakta och kan göra jämförelser och beskriva skillnader/likheter mellan länderna i löpande text.
Du tar upp mycket relevan fakta och kan göra jämförelser i en löpande text och reflektera över likheter/skillnader.
Faktatext - Begrepp
I vilken omfattning och med vilken precision använder du geografiska begrepp i olika sammanhang.
Du använder några få av de begrepp vi tagit upp i din text på ett i stort sett korrekt sätt.
Du använder flera av de begrepp vi tagit upp i din text på ett i stort sett korrekt sätt.
Du använder flera av de begrepp vi tagit upp i din text på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: