Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mail från Tomten

Skapad 2015-11-30 11:11 i Pysslingen Förskolor Järven Pysslingen
Mail till avdelningen med avsändare ”Tomten”. Det kommer ett mail varje vardag till avdelningen (till pedagogernas mail). Mailen skickas ut 1-18 december (med undantag för datum som infaller på helgen) och i ämnesraden står dagens datum när mailet ska öppnas, t ex ”1 december”. Mailet öppnas tillsammans med barnen vid samlingen. Pedagogen läser upp vad det står för barnen. I de mail som kommer på måndagar kommer det också stå vad tomten gjort under helgen och vilka datum det var då. Pedagogerna får gärna göra samlingsstunden med ”Mail från Tomten” lite stämningsfull med inlevelse och mysbelysning! Åldersgrupp: 3-5 år. Pedagogerna på avdelningen får anpassa nivån på uppgifterna till barngruppen. De kan också välja bort några frågor eller uppgifter om de anser att de är för svåra och/eller tidskrävande. Barnen får också ställa egna frågor till Tomten, om de vill. Tomten svarar på frågorna i nästkommande mail.
Förskola
...

Innehåll

Utifrån forskning;

http://greatergood.berkeley.edu/article/item/what_motivates_kids_to_help_others

Mål;

Att få möjligheten att lära sig och utvecklas inom områdena: värdegrund, språk, it, kommunikation, och matematik. 

Syfte;

Att få ta del av en spännande berättelse och genom olika ”uppdrag” få möjligheten att lära sig och utvecklas inom områdena: värdegrund, språk, it, kommunikation, och matematik.

Metod;

Genom att få en relation till Tomten som skriver mailen, är förhoppningen att motivationen ska öka att genomföra de ”uppdrag” han ber om hjälp med. Att ”hjälpa” någon är en stark motivator hos barn och bidrar till att något känns meningsfullt att utföra. Se länk till forskning ovan.

Att få snabb respons och bekräftelse på det man gjort, genom att Tomten bekräftar och tackar i nästa brev, ökar också känslan av att det är meningsfullt att hjälpa honom. Barnen på avdelningen får dela en gemensam upplevelse, i form av en berättelse, vilket också kan öka känslan av samhörighet i gruppen.

De olika uppdragen utgår ifrån pysslingens lärandeindex för nivån ”I mycket hög grad” för de tre indexområdena Värdegrund, Språk, kommunikation och IT samt Matematik.

Inom Värdegrund får barnen exempelvis uppdrag kring likabehandling, konfliktlösning, kultur och människors (och tomtars) olika värderingar och attityder.

Inom Språk och Kommunikation får barnen exempelvis uppdrag kring fonologisk medvetenhet (rim, räkna stavelser, ljudigenkänning), berättande, ordförståelse, språkförståelse, inferens (dvs att tolka det underförstådda), och flerspråkighet.

Inom IT får barnen exempelvis uppdrag som handlar om att söka efter fakta (google/wikipedia), använda tangentbord, ljudinspelning och skriva ut dokument på skrivare.

Inom Matematik får barnen exempelvis övningar som handlar om klockan, längd, vikt, volym, räknesätten addition och subtraktion samt geometri. Barnen kommer också få uppgifter i form av "lästal".

1 december

2 december

3 december

4 december

7 december

8 december

9 december

10 december

11 december

14 december

15 december

16 december

17 december

18 december

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: