Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 3.

Skapad 2015-11-30 12:35 i Andersbergsskolan Halmstad
Planering och bedömningsmatris över vårt arbete i matematik.
Grundskola 3 Matematik

Målet med undervisningen är att:

● formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, ● använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, ● välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, ● föra och följa matematiska resonemang, och ● använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Så här ska vi arbeta:

Du kommer att lära dig genom att...

 • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar, spel och lekar
 • arbeta enskilt och tillsammans
 • arbeta med räknehändelser / problemlösning
 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • ha matteprat: Hur tänker du? 
 • hjälpa kamrater 

Innehåll

Matriser

Ma
Matematik år 3.

Jag kan addera och subtrahera inom talområdet 0-50. Jag behärskar även tiotalsövergång. Ex: 23+8= 31

 • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3  
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Taluppfattning och tals användning
Jag kan med stöd addera och subtrahera inom talområdet 0-50.
Jag kan addera och subtrahera inom talområdet 0-50. Jag behärskar även tiotalsövergång. Ex: 23+8= 31
Jag kan med säkerhet addera och subtrahera inom talområdet 0-50. Jag behärskar tydligt tiotalsövergång. Ex: 23+8= 31

Jag kan addera och subtrahera inom talområdet 0-500. Ej tiotalsövergång. Ex. 154+5=159

 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3  
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Taluppfattning och tals användning
Jag kan, med hjälp av stödmaterial eller stöd från vuxen, addera och subtrahera inom talområdet 0-500. Ej tiotalsövergång.
Jag kan addera och subtrahera inom talområdet 0-500. Ej tiotalsövergång.
Jag kan med säkerhet addera och subtrahera inom talområdet 0-500. Ej tiotalsövergång.

Jag kan 2:ans, 5:ans och 10:ans multiplikations och divisionstabeller.

 • Ma  1-3  
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Taluppfattning och tals användning
Jag kan med stöd 2:ans, 5:ans och 10:ans multiplikations och divisionstabeller.
Jag kan 2:ans, 5:ans och 10:ans multiplikations och divisionstabeller.
Jag kan med säkerhet 2:ans, 5:ans och 10:ans multiplikations och divisionstabeller.

Jag kan addera och subtrahera inom talorådet 50-100. Jag behärskar tiotalsövergång. Ex. 67+8=75

 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Taluppfattning och tals användning
Jag behöver stöd när jag ska addera och subtrahera inom talorådet 50-100.
Jag kan addera och subtrahera inom talorådet 50-100. Jag behärskar tiotalsövergång.
Jag kan på ett säkert sätt addera och subtrahera inom talorådet 50-100. Jag behärskar tiotalsövergång.

Jag kan multiplicera och dividera med 3:ans tabell.

 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3  
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Taluppfattning och tals användning
Jag behöver stöd när jag ska multiplicera och dividera med 3:ans tabell.
Jag kan multiplicera och dividera med 3:ans tabell.
Jag visar med säkerhet att jag kan multiplicera och dividera med 3:ans tabell.

Jag kan avläsa klockan med 5 minuter i taget.

 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Geometri
Jag kan med stöd avläsa klockan med 5 minuter i taget.
Jag kan avläsa klockan med 5 minuter i taget.
Jag kan med säkerhet avläsa klockan med 5 minuter i taget.

Jag kan hundratalskamraterna upp till 1000. Ex. 300+700=1000

 • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Taluppfattning och tals användning
Jag kan med stöd hundratalskamraterna upp till 1000.
Jag kan hundratalskamraterna upp till 1000.
Jag kan med säkerhet hundratalskamraterna upp till 1000.

Jag kan räkna dubbelt med de olika talsorterna var för sig. Ex. 220+220= 200+200+20+20=440

 • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3   Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Taluppfattning och tals användning
Jag behöver stöd av praktiskt material eller en vuxen när jag ska räkna dubbelt med de olika talsorterna var för sig.
Jag kan räkna dubbelt med de olika talsorterna var för sig.
Jag visar säkerhet när jag räknar dubbelt med de olika talsorterna var för sig.

Jag kan göra överslagsräkning och jag kan bedöma rimlighet. 46+12~~60

 • Ma  1-3   Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Taluppfattning och tals användning
Jag kan med hjälp göra överslagsräkning och jag kan bedöma rimlighet.
Jag kan göra överslagsräkning och jag kan bedöma rimlighet.
Jag kan på ett säkert sätt göra överslagsräkning och jag kan med säkerhet bedöma rimlighet.

Jag kan mäta med linjal och jag kan räkna ut omkretsen av en figur.

 • Ma  1-3   Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Geometri
Jag kan, med stöd av en vuxen, mäta med linjal och jag kan med stöd räkna ut omkretsen av en figur.
Jag kan mäta med linjal och jag kan räkna ut omkretsen av en figur.
Jag visar säkerhet när jag ska mäta med linjal och jag kan räkna ut omkretsen av en figur.

Jag kan multiplicera och dividera med 4.ans tabell.

 • Ma  1-3  
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Taluppfattning och tals användning
Jag behöver stöd när jag ska multiplicera och dividera med 4.ans tabell.
Jag kan multiplicera och dividera med 4.ans tabell.
Jag kan med säkerhet multiplicera och dividera med 4.ans tabell.

Jag kan använda längdenheten decimeter när jag ska mäta figurer, sträckor eller linjer.

 • Ma  1-3   Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Geometri
Jag behöver stöd när jag ska använda längdenheten decimeter och när jag ska mäta figurer, sträckor eller linjer.
Jag kan använda längdenheten decimeter när jag ska mäta figurer, sträckor eller linjer.
Jag visar tydligt att jag kan använda längdenheten decimeter när jag ska mäta figurer, sträckor eller linjer.

Jag kan använda positionssystemet och jag behärskar de olika talsorterna.

 • Ma  1-3   Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Taluppfattning och tals användning
Jag kan delvis använda positionssystemet och behöver stöd när jag arbetar med de olika talsorterna.
Jag kan använda positionssystemet och jag behärskar de olika talsorterna.
Jag kan med säkerhet använda positionssystemet och jag behärskar de olika talsorterna. Jag kan förklara för andra hur det fungerar.

Jag vet hur man använder en miniräknare. Jag kan lösa uppgifter med hjälp av miniräknare.

 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Taluppfattning och tals användning
Jag vet till viss del hur man använder en miniräknare.
Jag vet hur man använder en miniräknare.Jag kan lösa uppgifter med hjälp av miniräknare.
Jag känner mig säker när jag ska använda en miniräknare.Jag kan på ett säkert sätt lösa uppgifter med hjälp av miniräknare.

Jag kan räkna med tresiffriga tal. Jag hanterar de tre talsorterna ental, tiotal och hundratal.

 • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3   Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Taluppfattning och tals användning
Jag kan med stöd räkna med tresiffriga tal. Jag behöver hjälp för att kunna hantera de tre talsorterna ental, tiotal och hundratal.
Jag kan räkna med tresiffriga tal. Jag hanterar de tre talsorterna ental, tiotal och hundratal.
Jag kan säkert räkna med tresiffriga tal. Jag hanterar de tre talsorterna ental, tiotal och hundratal med säkerhet.

Jag kan avläsa en termometer.

 • Ma  1-3   De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Geometri
Jag med stöd avläsa en termometer.
Jag kan avläsa en termometer.
Jag känner mig säker när jag ska avläsa en termometer.

Jag kan addera och subtrahera med tiotal och hundratal och med tiotalsövergång. Ex: 82+35= 117 och 167-81= 86

 • Ma  1-3   Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3  
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Taluppfattning och tals användning
Jag behöver stöd för att kunna addera och subtrahera med tiotal och hundratal.
Jag kan addera och subtrahera med tiotal och hundratal och med tiotalsövergång.
Jag visar säkerhet när jag ska addera och subtrahera med tiotal och hundratal och med tiotalsövergång.

Jag kan addera med uppställning utan tiotalsövergång.

 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Taluppfattning och tals användning
Jag behöver stöd för att kunna räkna med uppställning utan tiotalsövergång.
Jag kan addera med uppställning utan tiotalsövergång.
Jag kan på ett säkert sätt addera med uppställning utan tiotalsövergång.

Jag kan subtrahera med uppställning utan tiotalsövergång.

 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Taluppfattning och tals användning
Jag kan med stöd subtrahera med uppställning utan tiotalsövergång.
Jag kan subtrahera med uppställning utan tiotalsövergång.
Jag kan på ett säkert sätt subtrahera med uppställning utan tiotalsövergång.

Ny rubrik

Jag kan multiplicera och dividera 6:ans, 7:ans, 8:ans och 9:ans tabeller. Jag ser sammanhanget mellan multiplikation och subtraktion.
 • Ma  1-3  
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Ny aspekt
Jag kan med stöd multiplicera och dividera 6:ans,7:ans 8:ans och 9:ans tabeller.
Jag kan multiplicera och dividera 6:ans 7:ans, 8:ans och 9:ans tabeller. Jag ser sammanhanget mellan multiplikation och subtraktion.
Jag kan med säkerhet multiplicera och dividera 6:ans, 7:ans, 8:ans och 9:ans tabeller. Jag ser sammanhanget mellan multiplikation och subtraktion och kan förklara det för mina kamrater.

Jag kan avläsa den analoga klockan med minuter och sekunder.

 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Ny aspekt
Jag kan med stöd avläsa den analoga klockan med minuter och sekunder.
Jag kan avläsa den analoga klockan med minuter och sekunder.
Jag kan på ett säkert sätt avläsa den analoga klockan med minuter och sekunder.

Jag kan addera med uppställning och två minnessiffror.

 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Ny aspekt
Jag kan med stöd addera med uppställning och två minnessiffror.
Jag kan addera med uppställning och två minnessiffror.
Jag kan med säkerhet addera med uppställning och två minnessiffror.

Jag behärskar överslagsräkning med hundratal. Exempel: 580+199= ungefär 800

 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Ny aspekt
Jag är i behov av stöd när jag räknar överslagsräkning med hundratal.
Jag behärskar överslagsräkning med hundratal.
Jag visar säkerhet när jag räknar överslagsräkning med hundratal.

Jag kan avläsa den digitala klockan.

 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Ny aspekt
Jag är osäker på den digitala klockan.
Jag kan avläsa den digitala klockan.
Jag kan med säkerhet avläsa den digitala klockan.

Jag kan på ett enkelt sätt räkna ut area på en figur.

 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Ny aspekt
Jag kan med stöd på ett enkelt sätt räkna ut area på en figur.
Jag kan på ett enkelt sätt räkna ut area på en figur.
Jag kan med säkerhet räkna ut area på en figur och jag kan förklara för mina kamrater hur man gör.

Jag är bekant med, och kan använda och avläsa, uttrycken hel, halv och en fjärddel i bråkform.

 • Ma  1-3   Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3   De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Ny aspekt
Jag är bekant med, men behöver stöd när jag ska använda och avläsa, uttrycken hel, halv och en fjärddel i bråkform.
Jag är bekant med, och kan använda och avläsa, uttrycken hel, halv och en fjärddel i bråkform.
Jag är säker på och kan använda och avläsa, uttrycken hel, halv och en fjärddel i bråkform.

Jag kan avläsa och använda mig av ett enkelt koordinatsystem.

På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Ny aspekt
Jag är i behov av stöd när jag ska avläsa och använda mig av ett enkelt koordinatsystem.
Jag kan avläsa och använda mig av ett enkelt koordinatsystem.
Jag kan med säkerhet avläsa och använda mig av ett enkelt koordinatsystem. Jag kan skapa ett eget koordinatsystem.

Jag kan sambandet mellan meter och kilometer och kan använda det praktiskt. 1000m= 1 km

 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3   Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Ny aspekt
Jag kan med stöd se sambandet mellan meter och kilometer.
Jag kan sambandet mellan meter och kilometer och kan använda det praktiskt.
Jag kan sambandet mellan meter och kilometer och kan på ett säkert sätt använda det praktiskt.

Jag kan se sambandet mellan centimeter och millimeter. Jag kan använda min kunskap praktiskt.

 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3   Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Ny aspekt
Jag kan med stöd se sambandet mellan centimeter och millimeter.
Jag kan se sambandet mellan centimeter och millimeter. Jag kan använda min kunskap praktiskt.
Jag kan se sambandet mellan centimeter och millimeter. Jag kan på ett säkert och varierat sätt använda min kunskap praktiskt.

Jag kan ett flertal tredimensionella geometriska former. Ex: Cylinder, klot, kon, kub och rätblock

 • Ma  1-3   Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Ny aspekt
Jag kan någon av de tredimensionella geometriska formerna.
Jag kan ett flertal tredimensionella geometriska former.
Jag kan namn och utseende på alla tredimensionella geometriska former.

Jag kan subtrahera med uppställning och två växlingar.

På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Ny aspekt
Jag kan med stöd subtrahera med uppställning och två växlingar.
Jag kan subtrahera med uppställning och två växlingar.
Jag kan på ett säkert sätt subtrahera med uppställning och två växlingar.

Jag känner till viktenheten gram. Jag kan sambandet mellan hekto och gram. 1 hekto= 100 gram

 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3   Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Ny aspekt
Jag känner till viktenheten gram.
Jag känner till viktenheten gram. Jag kan sambandet mellan hekto och gram.
Jag känner till viktenheten gram. Jag kan förklara och använda mig av sambandet mellan hekto och gram när jag räknar.

Jag vet att 1 mil är 10 kilometer. Jag kan använda mig av kunskapen praktiskt.

 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3   Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Ny aspekt
Jag vet att 1 mil är 10 kilometer.
Jag vet att 1 mil är 10 kilometer. Jag kan använda mig av kunskapen praktiskt.
Jag vet att 1 mil är 10 kilometer. Jag kan använda mig av kunskapen praktiskt i olika sammanhang.

Jag är bekant med valutan euro. Jag vet att 1 euro är 100 cent.

På väg att nå målet
Nått målet
Nått målet mycket väl
Ny aspekt
Jag är känner till valutan euro.
Jag är bekant med valutan euro. Jag vet att 1 euro är 100 cent.
Jag är bekant med valutan euro. Jag vet att 1 euro är 100 cent. Jag kan använda min kunskap när jag räknar med euro.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: