Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering med utvärdering vallmon aug-15, Naturvetenskap/Matematik

Skapad 2015-11-30 15:28 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Utvärdering beskriver hur det gick och syftar till att hjälpa oss att förfina våra arbetssätt och metoder så vi når de mål som läroplanen förskriver.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Barnen ska få en uppfattning om naturens årstidsväxlingar (höst-vinter)

Barnen ska få syn på matematiska begrepp i skogsmiljö

Barnen ges möjlighet att utveckla fler sinnen i skogsmiljö

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Varje vecka får alla barn besöka skogen och vårt ”Vallmoträd” där tittar vi på vad som händer med vårt träd när årstiderna växlar.
Barnen får matematiska uppdrag i skogen, ex. stor – liten, lång – kort, antal, mönster, form, färg.
Barnen ges möjlighet till sinnesupplevelser i naturen.

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Barnens nyfikenhet styr delvis innehållet genom att själva få dokumentera det dom upplever, samt reflektera tillbaka.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Senast v.49

Hur gick det?

4-5 åringarna har varit mycket i skogen. Tittat på hur naturen förändras från sommar till höst. Barnen har stängt sina ögon och upplevt naturen med andra sinnen. Där har dom fått matematikuppdrag. Dom har även plockat med sig material från skogen som dom arbetat skapande med på förskolan. Man har även tittat på olika blad och vad träden heter. Man har arbetat med svampar på uppevilor. 4åringarna har uppevila på timotej på tisdagar där dom pratat om ekorren och igelkotten. I bland har 4åringarna gått iväg på en längre utflykt med hela längans 4åringar. Hela gruppen har varit tillsammans i skogen en gång då träffade dom Dadda som gav dom ett uppdrag att samla 3 fina skogssaker för att göra en fin skogstavla på förskolan.

Vad fungerade/fungerade inte?

Det äldre barnen har getts många tillfällen att komma till skogen och följa naturens växlingar.Dom ber ofta om att få gå skogen och trivs i den miljön. Barnen har följt vårt vallmoträd och dess skiftningar. Barnen har upplevt med flera av sina sinnen framför allt hörsel och lukt. Barnen har använt sig av matematiska begrepp som lång,kort tung,lätt mm.

Det som inte riktigt blivit som vi tänkt oss är skogsutflykterna med hela gruppen. Detta på grund av att vi haft inskolningar långt in på teminen och de yngre barnen har inte riktigt varit bekväma i utemiljö under förmiddagstiden. Dom har varit både hungriga och trötta vid den tiden.

Hur går vi vidare?

Vi fortsätter att besöka Vallmoträdet under vintern. Titta på fotspår,mata fåglar,titta på olika fåglar. Vi hoppas kunna fortsätta gå med hela längans barn på uppevilor och utflykter.

Vår strävan är att hela gruppen ska komma iväg en gång!/vecka då dom yngre barnen nu är mera pigga vid denna tid. Vi vet ju inte hur vintern kommer att se ut för vi måste ju kunna köra några barn i vagnar och det kan bli halt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: