👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall Pedagogisk planering Språkcentrum Mölndal

Skapad 2015-11-30 15:43 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola F – 9 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Rubrik på arbetsområde

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för eleven

Skriv på ett sätt som eleverna förstår vad de ska kunna och vilka mål de ska ha uppnått när de är klara med arbetsområdet.

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisning = Vad ni ska undervisa om ex om lässtrategier, hur man analyserar en text
Arbetsmetoder = Hur ni ska undervisa ex göra film i smågrupper, diskutera i par

Eleven har uppnått målen när...

Beskriv vad eleven behöver kunna för att uppnå målet/kunskapskravet.