Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kråkan. Kvalitet och utveckling i förskolan - miljö och materialy

Skapad 2015-12-01 09:11 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Kråkans avdelning, Fåfelsångens förskola
Förskola

Datum: 2015-11-09 Utvärderat datum:

2016-02-10

Utvärderat 2017-04-26

Innehåll

Miljö och material

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Vi har ett rikligt och varierat material som är tillgängligt för barnen och vi har delat in lokalerna i olika lär/lekmiljöer där barnen blir delaktiga genom " barnets val"

Vi har varit lyhörda för barnens önskemåhl, behov och intresse när vi utformat lärmiljöerna.

2016-02-10: Vi fortsätter att utveckla lärmiljöerna och hur vi använder dem.

Vi ser över lär och lekmaterialet hur aktuellt det är för barnen och byter regelbundet ut materialet efter barnens intresse eller verksamhetens behov.

Vi anpassar antalet lärmiljöer efter hur många pedagoger vi är så att vi pedagoger kan vara närvarande i leken.

 2017-04-26 barnen har tillgång till läsplattor för dokumentation. Det finns digitalkamera på avdelningen. Vi använder Apple-tv för olika aktiviteter såsom läsa bok, och använda appar för gemensam upplevelse och diskussion. Barnen reflekterar och dokumenterar över aktiviteter genom att titta på Apple tv.

Genom läslyftet, språk och kommunikation har vi arbetat med barnens egna sagor och arbete i ateljén samt i den lärande leken. Barnen har skapat egna sagor. Material och miljö anpassas efter detta. 

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

utöka lärmiljön med naturvetenskap/teknik- material utifrån temainriktat arbetssät och barnens intresse.

2016-02-10: Vi tar bort visst material och ersätter med vågar, förstoringsglas, magneter, bord för vattenlek med utforskande material som mått, slangar, baljor.

Vi ska tillverka dockor till dockteater, flanosaga eller filmatiserar.

Vi tillverkar material till teater, fläta, knyta, klippa.

Vi leker med skuggor ljus/mörker, använder overhead. Allt kopplas till vårt sagotema.

2017-04-26 vi vill utveckla vårt reflektionsprotokoll så att det blir tydligare enligt ifous vad vi ska utveckla och gå vidare med. 

Vi vill utveckla vårt material och variera mer vad vi erbjuder barnen till den lärande leken.

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

Vi har fokuserat på barnens lärande lek. Det har blivit en mer strukturerad lek där barnen fördelar sig bättre mellan rummen/lärmiljöerna. Vi pedagoger delar upp oss mellan de olika rummen när det är möjligt. Vi har fått mycket nytt lekmaterial. Bygg och konstruktionsleken har fått nytt byggmaterial som uppmuntrar till fritt skapande och utforskande och problemlösningar. Vi har fått material till fantasirummet som ska uppmuntra rolleken och genustänket, lika/olika, familjer och kultur. I ateljen är det iordningställ så att barnen mer och mer ska kunna skapa självständigt. Olika material och sätt att skapa på finns tillgängligt.

Vissa lärmiljöer/rum stängs när vi är färre pedagoger. Detta gör vi för att flera av barnen kräver närvarande pedagoger. Vi vill byta ut dörrar mot draperi.

2017-04-26 eftersom vår barngrupp behöver mycket vuxenstöd i aktiviteter och handledning kring nya nya rutiner och material har endast få barn kunnat nyttja ateljén självständigt.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - miljö och material

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
X 2017-05-03
Nivå 5
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: