Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek

Skapad 2015-12-01 09:45 i Pysslingen Förskolor Hinden Pysslingen
En pedagogisk planering över vårt uppdrag lek
Förskola
När vi samtalat med barnen med anledning av arbetet med Plan mot diskriminering och kränkning, hade barnen förslag på olika leksaker de saknade på avdelningen. Barnen ville ha olika bongårdsdjur, ett stall, traktorer, kärror till traktorerna samt nya bilar. Vi ser ett behov av att skapa avskilda platser för olika lekar, så barnen kan leka utan att påverka och störa varandra.

Innehåll

Mål:

Vi ska skapa förutsättningar för att utmana barnens lekförmåga. Att få till en lekmiljö som inspirerar barnen till olika lekar.             Att barnen spontant delar upp sig i mindre grupper med lek i olika hörnor.

 

Aktiviteter/ detta gör vi för att nå målen

Inventera vilka lekmiljöer som finns och vad vi behöver komplettera med.                                                                                Se över hur vi bäst organiserar miljön för att skapa många och inspirerande lekhörnor.                                                                     Introducera lek materialet så att barnen vet hur det används.         Vi ska renovera en gammal bondgård så den tilltalar barnen, och komplettera den med djur och andra tillbehör.

Vi pedagoger ska vara delaktiga i barnens lek, för att utveckla, inspirera leken och ge tillfälle till samtal.

 

Planerade lekhörnor

 • hemvrå,
 • utklädning,
 • bilar samt arbetsfordon,
 • bondgård,
 • duplo,
 • järnväg,
 • bygghörna med kaplastavar och mjuka klossar,
 • dockskåp och andra figurer för rollek,
 • skapande,

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: