Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolans värdegrund Rödhaken

Skapad 2015-12-01 09:46 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Datum:

Utvärderat datum: 15-12-01

Innehåll

Främjande insatser - mål och uppföljning Höstterminen 2015

Barnen behöver fortfarande vuxenstöd i leken och i alla rutinsituationer. Vi begränsar antal barn i rummen och vid de olika aktiviteterna för att minska konflikterna. Barnen kan till viss del själv lösa konflikter som uppstår, men det behövs oftast en vuxen för att hjälpa dom på vägen. Vi pratar även med barnen under samlingar och vid andra tillfällen om hur man är mot sina vänner och hur man ska behandla alla.

Vi har lekmaterial som vi byter ut mellan varven. Vi har skapat olika "stationer" på avdelningen för att sprida ut barnen så alla inte befinner sig på samma plats. Vi försöker även få dom att stanna kvar längre.

Vi fortsätter att jobba med detta på avdelningen. Vi behöver minska på "springet", så att det blir lugnare. Det skapar en bättre lekmiljö. Det är även viktigt att fortsätta prata om förhållningsregler, känslor och hur man är mot andra. Att barnen tänker på sina kompisar och hjälps åt.

Främjande insatser - mål och uppföljning Vårterminen 2016

Sammanställ vårterminens observationer och förtydliga arbetslagets insatser vilket leder fram till er bedömning: ( organisation, arbetssätt, innehåll och förhållningssätt)

 

vt-16 Rödhaken har sammanställt sina observationer och löpande protokoll och kommit fram till att barngruppen är i behov av att vuxna finns närvarande och tillgängliga. Detta för att vägleda barnen i den lärande leken, förtydligar lekregler, stimulera lekförmåga och fantasi, samt att pedagogerna finns med och stöttar upp i  konflikter som kan uppstå.

Pedagogerna är uppdelade och finns närvarande i olika delar på avdelningen för att utveckla barnens samspel och lärande lek. Under förmiddagen har avdelningen sammanhängande tid utan avbrott, så att barnen ska få längre tid för lek och aktiviteter.

Arbetslaget arbetar ständigt med att utforma en lärande miljö på avdelningen. Genom diskussioner i arbetslaget samt utifrån barnens intressen förändras miljön samt att man byter ut lekmaterial, för att utforma en inbjudande miljö så att lusten och lärandet kan fortsätta att stimuleras. Avdelningen har bl.a. köpt in fler leksaker, samt att rummen har möblerats om så att lekytorna har blivit större.

 

 

Sammanställning av läsårets observationer ( analys och bedömning utifrån sammanställningen)

Arbetslagets reflektioner utifrån den nuvarande Likabehandlingsplanen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: