Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahamitiska religioner åk 6 VT-16

Skapad 2015-12-01 10:35 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Kristendom, Islam, Judendom
Grundskola 6 SO (år 1-3) Religionskunskap
Vi studerar de tre bokreligionerna - Judendom, Kristendom och Islam. Dessa religioner har mycket gemensamt. Vad? Vilka skillnader finns?

Innehåll

Mål

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Arbetets innehåll

Vi studerar judendom, kristendom och islam och jämför dessa religioner med varandra.

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi arbetar med texter i läroboken, PULS religion 4-6, och andra texter. Dessa läser vi enskilt eller gemensamt och diskuterar eller bearbetar med olika övningsuppgifter såväl muntligt som skriftligt.
Vi ser filmer, bildspel och jobbar med bilder och eget skapande.
Vi avslutar temat med ett skriftligt prov på området.

Visa din kunskap - Bedömning

Eleverna har skriftligt prov på islam och judendom.
De jobbar också med skriftliga inlämningsuppgifter, ibland enskilt, ibland i par.
Bedömning sker även vid diskussioner i par/grupp eller i helklass (muntligt)

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Re  E 6
  Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Re  E 6
  Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
 • Re  E 6
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.

Matriser

Re SO
Religion åk 6 VT-15

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Att ha kunskaper om islam och judendom
Du har visat grundläggande kunskaper om islam och judendom.
Du har visat goda kunskaper om islam och judendom.
Du har visat mycket goda kunskaper om islam och judendom.
Samband
Att kunna jämföra olika religioner
Du har på ett enkelt sätt visat att du kan göra jämförelser mellan olika religioner.
Du har på ett utvecklat sätt visat att du kan göra jämförelser mellan olika religioner.
Du har på ett väl utvecklat sätt visat att du kan göra jämförelser mellan olika religioner.
Resonera
Att kunna föra resonemang om olika religioner och dess betydelse för människor
Du har fört enkla resonemang kring de religioner vi studerat.
Du har fört utvecklade resonemang kring de religioner vi studerat.
Du har fört väl utvecklade resonemang kring de religioner vi studerat.
Använda olika källor
Att kunna använda olika källor för att skaffa information.
Du har visat att du på ett i huvudsak fungerande sätt kan använda dig av olika källor för att skaffa information kring olika religioner.
Du har visat att du på ett väl fungerande sätt kan använda dig av olika källor för att skaffa information kring olika religioner.
Du har visat att du på ett mycket väl fungerande sätt kan använda dig av olika källor för att skaffa information kring olika religioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: