Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - språklig och kommunikativ utveckling Kotten

Skapad 2015-12-01 11:13 i Sockertoppens förskola Trelleborg
20151201
Förskola

Utvärderat datum:20151201

Innehåll

Barns språkliga och kommunikativa utveckling

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

vi samtalar med barnen i alla rutinsituationer och sätter ord till och i barnens lek 

vi har samling med sång, saga, ramsor, vi har bildstöd eller fysiska  saker till alla sånger och sagor

En pedagog har gått språklig fortbildningskurs

Vi har fått utbildning i takk

De största barnen på avdelningen går med humlorna och lyssnar på saga ca en gång per månad

Datum: 160210

I rutinsituationer pratar vi mycket med barnen och sätter ord på det vi gör och ser.

Vi försöker få med TAKK i alla situationer och uppdaterar oss om nya tecken som vi inte kan.

Vi har samling i stort sett dagligen med sånger, sagor och ramsor. Denna termin arbetar vi kring färger i våra samlingar.

Barnen är intresserade av Babblarna. Vi läser böckerna, sjunger och dansar till deras musik.

Vi är en ny arbetsgrupp och har precis börjat utforma vårt arbete.

Vi ligger på nivå 3.

Datum: 160602

I rutinsituationer (t.ex. blöjbyte, på- och avklädning, matsituation) pratar vi med barnen och sätter ord på det vi ser, hör och gör.

Vi är medlekare och stöttar språkligt även här.

Vi har använt TAKK mer flitigt tidigare, men tyvärr tappat lite av det.

Dagens utformning är under planering, så även samlingen. För tillfället sjunger vi inne i badrummet med de barnen som väntar på att få byta blöja eller som redan har fått blöja.

Emmie och Victoria har gått på föreläsning i två delar om språkliga svårigheter i förskolan.

Victoria har fått utbildning i TAKK.

Datum: 170504

Vi är medlekare med barnen och samtalar med dem och benämner sakernas namn. Barnen tycker mycket om Babblarna och vi har valt bok med dem i Läslyftet med tanke på deras intresse för dem. Vi lånar böcker på biblioteket som vi läser för barnen, berättar flanosagor för dem och sjunger en stund innan maten. 

Vi är ett helt nytt arbetslag på avdelningen.

 

 

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Vi fortsätter att vara delaktiga i barnens lek och sätta ord på vad de gör

vi fortsätter med enkla sagor och sånger med bilder och fysiska saker och takk i samlingar

vi samtalar med barnen i alla rutinsituationer och använder takk tex vid mat

Vi använder även bildkort till samtal och som barn med andra språk kan hämta för att visa vad de vill ha eller göra

Dela gruppen oftare så de större barnen får tex sagor utan att bli störda

Datum: 160210

På vår whiteboardtavla ska vi fortsätta skriva vad vi har gjort under dagen. Vi ska förstärka texten med bilder vid vissa tillfällen. För att locka föräldrarna att bli delaktiga kommer vi hänvisa till vår blogg på Unikum där de kan ta del av en utförligare version av vad vi gjort och vad syftet var samt bilder och filmklipp.

Vi ska fortsätta att utveckla vårt arbete med TAKK. Lära oss de tecken vi inte redan kan men som vi har nytta av i vårt arbete med barnen. Även i sånger ska vi använda oss mer av TAKK.

Vi ska producera mer språkmaterial som är anpassat för de barn vi har nu. Vi ska göra olika språklådor som ska finnas tillgängliga för barnen i sällskap av en vuxen.

Vi ska ta tillvara på Bittes utbildning som sagopedagog genom att dramatisera och leka sagor. Vårt mål är att genomföra det en gång per vecka.

Datum: 160602

Vi ska utveckla vår kunskap kring TAKK och använda detta mer frekvent. Varje vecka ska vi lära oss tre nya tecken som är aktuella och användbara i vår barngrupp.

Vårt mål är att organisera en bra verksamhet som utvecklar barnens språk. Vi behöver organisera det tillsammans med Hanna som städar våra rum på förmiddagen. Vi ska använda visuella material på samlingen där barnen är aktiva deltagare.

Vi ska arbeta i både mindre grupper samt hela gruppen tillsammans. Detta för att ge barnen chans att språka i olika konstellationer.

Vi ska göra frekventa uppdateringar på Unikum, på bloggen men framförallt på barnens lärloggar. För att få föräldrarna att logga in ska vi börja fråga om inloggning och ge lösenord till de som glömt det.

Datum: 170504

Vi pedagoger kan bli tydligare då vi samtalar med barnen och utmana dem mer, som Kan du hämta tomaten som ligger i grytan. Bli bättre på att i samtal få med i, på, under, fram, bakom mm. så barnen får in detta i sitt dagliga språk. Benämna det vi gör och inte bara göra saker. Som ex. då vi bytar blöja: nu tar jag av dig dina byxor, oj där åkte strumpan på den högra foten av etc. Vi läser Bobbos väska och utifrån den finns mycket att benämna språkligt och kommunikativt med barnen. Vi har Babblarhuset i fantasirummet som vi kan samtala mer om. Då vi är ett helt nytt arbetslag försöker vi känna in barnen och deras lärande i kommunikationen med pedagoger och gentemot sina kompisar.

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

vi upplever att barnen tycker det är roligt med saga och sång lär sig fort olika rörelser till 

eftersom vi har haft få sagor och sånger och upprepat så ser vi barnens intresse även återkommer i leken

vi märker att intresse för takk genom att barnen vet vad det betyder och gör tecken till varandra

Har inte varit så många tillfällen att dela gruppen pga inskolningar

Datum: 161017

Vi har introducerat tre tecken varje vecka som vi aktivt använder och bygger på. Barnen är intresserade av TAKK och flertalet barn använder det. Vi stärker det verbala språket med TAKK och använder det mycket i alla situationer. Vi märker att barnens språk har utvecklats och gynnats av användandet av TAKK. Vi planerar att fortsätta införa tre tecken i veckan samtidigt  som vi upprätthåller de vi redan introducerat.

Förutsättningarna för Hannas städning har ändrats då hon är på Fågelsången på förmiddagarna. Detta gör att vi kan planera verksamheten på förmiddagarna och det är inte längre ett problem.

Vi har utvecklat en samling som barnen är intresserade av och där syftet är att sammansvetsa gruppen. Vi har en tydlig struktur där vi inleder med en "hej-sång" med rörelser, därefter har vi upprop med kottar med våra bilder och namn på som de får sätta upp på tavlan. Vi klappar stavelserna i våra namn efterhand som de ropas upp. Sen har vi fruktstund och samlingen avslutas med en "doda-sång där vi klappar takten. Här märker vi att barnen har fått en förståelse för sig själva och för gruppen då de t.ex. benämner varandras namn, härmar de TAKK-tecken vi gör och sjunger med efter egen förmåga.

Vi har inte haft möjlighet att arbeta i mindre grupper men planerar att göra det inom de olika ämnesdelarna.

Angående Unikum så har de föräldrar som inte varit inloggade fått en lapp med användarnamn och lösenord. Detta kan behövas göras ännu en gång. Vi uppdaterar Unikum regelbundet.

Datum: 170504

Vi kan bli bättre på att benämna så mycket vi kan för barnen så de lär sig vad sakerna eller saken heter. I alla situationer under dagen. Läsa mer för dem och utifrån bilderna i boken samtala med barnen om vad som händer i boken bara genom att samtala om vad vi ser på bilden. Använda Babblarna och Babblarhuset som vi har mer och samtala om dem med barnen.

Vi står kvar på nivå 4. I början av terminen var vi helt nytt arbetslag och en del barn gick bakåt i sitt kommunikationssätt och samtalade över huvud taget inte. Då backade vi till nivå 3. Nu har vi återgått till nivå 4. De barnen kommunicerar mer nu och utvecklas mer och mer.

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - språklig och kommunikativ utveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
20160210 20160512
Nivå 4
20161017 20170504
Nivå 5
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: