Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO År 3.

Skapad 2015-12-01 12:30 i Andersbergsskolan Halmstad
En bedömningsmatris över arbetet i NO år 3.
Grundskola 3 NO (år 1-3)

För årskurs 1-3 har ämnena fysik, kemi och biologi samma centrala innehåll samt kunskapskrav. Detta uppmuntrar till att jobba ämnesintegrerat eller tematiskt i just dessa årskurser. I läroplanen går dessa ämnen under det övergripande namnet "naturorienterande ämnen". Under höstterminen arbetar vi främst med detta centrala innehåll: ◆ Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen. ◆ Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

På vårterminen fortsätter vi med tema "Vatten". Då arbetar vi med följande centrala innehåll:

 

Matriser

NO
NO Höstterminen 2015

Jag ska veta att luft är något och att det tar plats. Jag visar detta genom att förklara något experiment vi har gjort.

  • NO  1-3   Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  • NO  1-3   Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
På väg att nå målet
Har nått målet
Har nått målet mycket väl
Material och ämnen i vår omgivning
Jag känner till att luft är något och att det tar plats. Jag behöver stöd när jag ska förklara något experiment vi har gjort.
Jag vet att luft är något och att det tar plats. Jag visar detta genom att förklara något experiment vi har gjort.
Jag vet att luft är något och att det tar plats. Jag visar detta genom att förklara flera experiment vi har gjort.

Jag ska veta att luft väger. Jag visar detta genom att förklara något experiment vi har gjort.

  • NO  1-3   Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  • NO  1-3   Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
På väg att nå målet
Har nått målet
Har nått målet mycket väl
Material och ämnen i vår omgivning
Jag känner till att luft väger. Jag behöver stöd när jag ska förklara något experiment vi har gjort.
Jag vet att luft väger. Jag visar detta genom att förklara något experiment vi har gjort.
Jag vet att luft väger. Jag visar detta genom att förklara flera olika experiment vi har gjort.

Jag har kunskap om fotosyntesen. Att vi människor andas in syre och andas ut koldioxid. Växterna gör nytt syre av koldioxid.

  • NO  1-3   Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  • NO  1-3   Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
På väg att nå målet
Har nått målet
Har nått målet mycket väl
Material och ämnen i vår omgivning
Jag känner till fotosyntesen. Jag behöver stöd för att kunna förklara för andra.
Jag har kunskap om fotosyntesen. Jag kan förklara hur den går till så att andra förstår.
Jag vet hur fotosyntesen fungerar. Jag kan på ett tydligt sätt förklara för andra hur fotosyntesen går till.

Jag kan våra fem sinnen; smak, lukt, känsel, syn och hörsel.

  • NO  1-3   Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
På väg att nå målet
Har nått målet
Har nått målet mycket väl
Kropp och hälsa
Jag kan några av våra fem sinnen; smak, lukt, känsel, syn och hörsel.
Jag kan våra fem sinnen; smak, lukt, känsel, syn och hörsel.
Jag kan våra fem sinnen; smak, lukt, känsel, syn och hörsel. Jag kan ge exempel på situationer när de används.

Jag vet att smaksinnet sitter i tungan och att vi kan känna olika smaker. Jag kan berätta om smakerna surt, salt, beskt och sött.

  • NO  1-3   Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
På väg att nå målet
Har nått målet
Har nått målet mycket väl
Kropp och hälsa
Jag vet att smaksinnet sitter i tungan och att vi kan känna olika smaker. Jag kan någon av smakerna surt, salt, beskt och sött.
Jag vet att smaksinnet sitter i tungan och att vi kan känna olika smaker. Jag kan berätta om smakerna surt, salt, beskt och sött.
Jag vet att smaksinnet sitter i tungan och att vi kan känna olika smaker. Jag kan berätta om smakerna surt, salt, beskt och sött. Jag kan ge exempel på något som smakar surt, salt, beskt och sött.

Jag kan berätta några exempel på enkel fakta om våra ögon och om synen. Ex: Vi behöver ljus för att se, det finns flera ljuskällor, hur en skugga uppkommer, vilka hjälpmedel du kan använda för att se bättre.

  • NO  1-3   Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
På väg att nå målet
Har nått målet
Har nått målet mycket väl
Kropp och hälsa
Jag kan berätta någon enkel fakta om våra ögon och om synen.
Jag kan berätta några exempel på enkel fakta om våra ögon och om synen.
Jag kan berätta flera olika enkla fakta om våra ögon och om synen.

Jag kan berätta några enkla fakta om våra öron och om hörseln. Ex: det finns höga och låga toner, ljud kan vara starka och svaga, starka ljud kan skada din hörsel, ljud är luft i rörelse.

  • NO  1-3   Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
På väg att nå målet
Har nått målet
Har nått målet mycket väl
Kropp och hälsa
Jag kan berätta någon enkel fakta om våra öron och om hörseln.
Jag kan berätta några enkla fakta om våra öron och om hörseln.
Jag kan berätta flera enkla fakta om våra öron och om hörseln.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: