👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jul rapp

Skapad 2015-12-01 16:03 i Mjälgaskolan Borlänge
Uppgiften är att skriva en egen rapp som är på temat jul och vinter.
Grundskola 5 Musik
Uppgiften är att skriva en egen rapp som är på temat jul och vinter. Uppgiften arbetas fram i grupper om 3-4 personer och redovisas muntligt inför klassen. Rappen ska innehålla två verser som skrivs på rim och en färdig förutbestämd refräng.

Innehåll

Tidsplan

3 veckor

 

Mål

 • Vara delaktig i processen att skriva rappen.
 • Öva in rappen inför redovisningen.
 • Delta i redovisningen.

 

Arbetssätt, metod och material

Hela klassen hjälps åt att hitta på några rim. Sedan fortsatt arbete i grupperna.

Vi jobbar i en färdig mall.

Bedömning

Muntlig redovisning inför klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6