Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Helt enkelt Hinduism och Buddhism för år 9

Skapad 2015-12-01 16:36 i Västra skolan Falun
Grundskola 8 – 9 Religionskunskap

Här kastar vi oss över ett ämne som går mot vår uppfostransvärld! Ett annat sätt att möta VÅR TRO

Innehåll

Dessa mål jobbar mot:

Genom undervisningen ges du förutsättningar att...

 • analysera buddhismen och hinduismen samt olika tolkningar och bruk inom religionerna.

 • analysera hur buddhismen och hinduismen påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

Detta kommer vi att arbeta med:

 • Centrala tankegångar och urkunder (texter, böcker, skrifter).

 • Varierande tolkningar och bruk i dagens samhälle.

 • Huvuddragen i religionernas historia.

 • Samband mellan samhälle och religion i olika tider och olika platser.

 • Hur religionerna påverkar människor.

 • Riter och deras funktion.

Genomförandet

Arbetet kommer att följa boken SOS Religion Maxi och dess frågor och även dess filosofiska funderingar. Med början Hinduism sid 291. Genomför arbetsuppgifterna i boken. 

Etik sid 280- 289. 

Genusperspektiv sid 356 - 359. 

Film, debatt, funderingar, fakta...test!

Matriser

Re
Hinduism och Buddhsim

E
C
A
Världsreligionerna
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du har grundläggande kunskaper om buddhism och hinduism. Du visar dina kunskaper genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har goda kunskaper om buddhism och hinduism. Du visar dina kunskaper genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om buddhism och hinduism. Du visar dina kunskaper genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan buddhism och hinduism.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan buddhism och hinduism.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan buddhism och hinduism.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
 • Re  E 9
 • Re  E 9
 • Re  C 9
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av hinduismen/buddhismen på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av hinduismen/buddhismen på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av hinduismen/buddhismen på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar och breddar det.
Information och källor
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du kan söka information om om hinduismen/buddhismen och använder då olika typer av källor ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om om hinduismen/buddhismen och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om om hinduismen/buddhismen och använder då olika typer av källor ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: