Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2015-12-02 09:45 i Pysslingen Förskolor Hinden Pysslingen
Vi kommer att arbeta med olika typer av skapande.
Förskola
Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga inom området bild/form och upptäcka glädjen i att skapa. Vidare vill vi också väcka barnens nyfikenhet kring skapandet och utveckla deras tillit till sin egen förmåga när det gäller att utforska olika material och tekniker. Alla barn ska ha fått möjlighet att skapa flertalet gånger inomhus av eget intresse och/eller under ledning av en pedagog.

Vidare vill vi att alla barnen ska få känna glädje och lust att skapa. Deras kreativitet ska utvecklas med stöd från oss pedagoger som fångar upp deras intresse. Att ge barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga är att ge dem tillgång till ytterligare ett språk

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:

- tar egna initiativ till olika typer av skapande aktivitet.

- använda olika typer av material och redskap för att skapa, men även då de hittar nya användningsområden för redan bekanta material och redskap.

- upptäcker att skapande också kan användas som ett sätt att uttrycka sig, t ex genom att använda olika färger som representerar känslor.

- Vi har märkt att många av barnen är väldigt intresserade av olika typer av skapande. Detta är något vi vill uppmuntra och vidare utveckla.

 

 

 

Aktiviteter/ detta gör vi för att nå målen:

 Skapandet sker både på barnens eget initiativ och i planerade små grupper. Pedagogen ser till att tillföra nytt stoff och hjälper barnen att hitta metoder och tekniker för att använda olika sorters material.

Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper för att tillgodose alla barnens behov. Barnen får då också möjlighet att fördjupa sig i uppgiften och behöver inte känna någon stress.

Förberedelser: Den huvudansvarige pedagogen ser till att det finns material tillgängligt och tar fram material till styrda aktiviteter tillsammans med barnen.

Efterarbete: Vi pedagoger är uppmärksam på vad barnen lär sig och vad de är intresserade av och planerar nästa aktivitet utifrån det.

Dokumentation: Tillsammans med barnen dokumenterar vi och reflekterar över aktiviteterna vi genomfört. Vi tar kort, filmar och intervjuar medan arbetet fortgår. Detta synliggörs sedan genom att barnens olika alster sätts upp i hallen, inlägg i Unikum - lärloggen.

Skapande verksamhet måste få ta tid, stress kan leda till att man tappar intresset och glädjen med att kunna skapa.

Vi erbjuder:

* En skapande hörna där vi erbjuder olika sorts material så som pärlor till halsband och pärlplattor,  olika sorts pennor, papper, deg som barnen själva kan nå.

* Vi erbjuder även målarfärger, vattenfärger, saxar, lim, paljetter, skoltavlan m.m.

* Vi dramatiserar och sjunger i olika miljöer och dokumenterar till lucia drop-in.

Mål - Normer och värden

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

Mål - utveckling och lärande

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

Mål - Barns inflytande

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: