👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 2

Skapad 2015-12-02 10:55 i Kullaviksskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

Ge eleverna information, kunskap och reflektioner kring deras vardag i skolan.

Eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt.

Eleverna ska ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • SO   3
  Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Centralt innehåll för skolår 1-3 (Lgr11)

Skolan som central samhällsfunktion.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 

Våra mål utifrån kunskapskraven för år 3 Lgr 11

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skola och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Eleven kan beskriva hur till exempel klassråd brukar organiseras och genomföras.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

 

Så här arbetar vi

Samtal i klassen om tex. varför alla barn ska gå i skolan? Vad man lär sig i skolan? Vilka ämnen som finns i skolan?

Vi genomför klassråd regelbundet.

Tittar på film om barnkonventionen och diskuterar innehållet.

Sätter upp trivselregler, diskuterar varför de behövs och följer dem.

Vi har dagliga samlingar i klassen då elevnära samhällsfrågor och livsfrågor tas upp.

Vi genomför olika värderingsövningar, så som heta stolen och oavslutade meningar, där egna ställningstaganden görs.

Så här visar du vad du har lärt dig

Deltar aktivt i diskussioner och övningar, ger synpunkter, ställer frågor och kommenterar.

Känner till hur klassråd organiseras och deltar aktivt.

Känner till klassens trivselregler och följer dem.