Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2015-12-02 18:17 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 5 Geografi Svenska
Vi ger oss ut på resa i de Nordiska länderna. Vi jämför länderna; naturen, befolkning, språken mm

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla kunskaper om:

 • de nordiska länderna, hur naturen ser ut, vilka naturresurser som finns i landet, hur befolkningen är fördelad
 • geografiska begrepp
 • hur kartor kan användas
 • namngeografi - beskriva lägen på orter, berg, hav, vatten

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer med vilken kvalité du kan:

- resonera om naturresurser i Norden, var de finns och vad de används till.

- se samband mellan naturresurserna i de nordiska länderna och hur befolkningen är fördelad.

- använda dig av geografiska begrepp

- använda dig av olika sorters kartor och resonera om källors användbarhet

- namngeografi; placera ut städer, berg, hav, sjöar, floder på en karta.

Undervisning och arbetsformer

Våra förslag

- Film; Geografens testamente

- Genomgångar i helklass

- Arbete i lärgrupper

- Arbeta med kartböcker

- Läsa faktatexter

- Träna namneografi på Seterra och Magistern

- Göra frågesport i Kahoot

- kuvert med ord där vi tränar på att resonera, beskriva, göra jämförelser mm

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: