Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikskapande vt-16

Skapad 2015-12-03 10:42 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Musik

Under terminen kommer vi på olika sätt att skapa musik. Du kommer själv och tillsammans med andra att producera olika musikstycke utifrån de uppgifter som finns nedan. Arbetet kommer kontinuerligt analyseras och bedömas av er och mig i google drive. 

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att använda sig av musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk kreativitet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Du kommer ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt inehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Uppgifter

 • 1. Den enfaldige mördaren

 • 2. Konstmusik

 • Skapa text och bakgrund

Matriser

Mu
Bedömning

E
C
A
Musikskapande
Du skapar musik på ett relativt medvetet sätt.
Du skapar musik på ett medvetet sätt och med en fungerande form.
Du skapar musik på ett medvetet och kreativt sätt och med en konstnärlig och fungerande form.
Kombinera musik
Kombinera musik med andra uttrycksformer som samspelar
i någon mån
relativt väl
väl
Musikaliska instrument
Kan urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion...
med viss säkerhet
relativt god säkerhet
god säkerhet
Analys
Du gör en enkel analys av ditt eller andras skapande
Du gör en analys av ditt eller andras skapande och försöker ger förslag på förbättringar av resultatet.
Du gör en avancerad analys av ditt eller andras skapande och ger tydliga musikaliska förslag på förbättringar av resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: