Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2015-12-03 11:32 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 3 Svenska

Nu är vi snart i mål!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Arbetet i svenska fortsätter mot kunskapsmålen i åk 3.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Bedömning - vad och hur

I årskurs 3 bedöms följande kunskapsmål.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med svenska i läsårets stora temaarbeten om Miljö och Fornhistoria:

 • läsande och skrivande av faktatexter
 • dokumentation av studiebesök i text och bild
 • storyline (skapande av berättelse och bilder) om en stenåldersfamiljs liv
 • samtal (kommunikation)

Vi arbetar också med svenska genom

 • bokcirklar där eleverna tränar högläsning samt använder olika lässtrategier i gruppsamtal
 • läsförståelseövningar
 • respons på texter
 • samarbete med förskolan, eleverna skriver faktatexter och berättelser och läser dem för barnen på förskolan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: