Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 6A, kapitel 2 - Räkning

Skapad 2015-12-03 14:00 i 0 Stavreskolan Trollhättan
Mattespanarna 6A, kapitel 2 - Räkning
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer arbeta med kapitel 2 i Mattespanarna 6A, området "Räkning".

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Elevdel

Bedömning

I arbetsområdet bedöms din förmåga att:

 • lösa enkla ekvationer med addition och subtraktion.
 • para ihop räknehändelser med ekvationer.
 • teckna enkla ekvationer utifrån text och sedan lösa dem.
 • multiplicera decimaltal med 10, 100 och 1000.
 • dividera decimaltal med 10, 100 och 1000.
 • lösa en kort division med text.
 • lösa problemuppgifter kopplade till innehålls- och fördelningsdivision.

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • de förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt.
 • din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment.
 • skriftlig avstämning.

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • träna problemlösning enskilt och i par.
 • göra praktiska övningar med hjälp av spel.
 • använda oss av datorn.

 

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du behöver arbeta med vid vissa övningar och spel som vi gör i klassen.

Matriser

Ma
Kapitel 2 - Räkning

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven förstår användningen av uttryck med obekanta tal.
Eleven använder bokstäver för att representera obekanta tal. Ex. Två påsar med lika, men okänt antal kolor, kan tecknas som x + x.
Eleven använder bokstäver för att representera obekanta tal, även för att skapa olika uttryck. Ex. Om a + 20 = 35, så är a = 35-20.
Eleven använder bokstäver för att representera obekanta tal i nya sammanhang. Ex. Vilka värden kan x ha i denna uppgift? x - 35 = 2 ∙ x - 77
Eleven tolkar algebraiska uttryck och ekvationer, och återger vad de beskriver.
Eleven avgör om ett uttryck eller en ekvation stämmer i ett givet sammanhang. Ex. Du vet att 1/3 av talet x är 4. Hur mycket är x?
Eleven beskriver innehållet i olika uttryck/ekvationer. Ex. Lös uppgifterna genom att rita en bild. Du vet att 4/6 av talet x är 16. Hur stort är talet?
Eleven kan tydligt beskriva innehållet i olika uttryck/ekvationer. Ex. Vilket värde kan x ha i uttrycket 550 + 4 ∙ x, om produkten ska ligga mellan 610 och 630? Kan flera svar vara möjliga?

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven löser ekvationer med räknesätten addition och subtraktion.
Eleven löser enklare ekvationer i välkända och anpassade situationer. Ex. a + 5 = 15
Eleven löser ekvationer som är delvis anpassade, men med viss variation. Ex. a + 4 = 16. Då är också a = 16 - 4.
Eleven löser ekvationer med varierade lösningsmetoder i situationer som är delvis nya. Ex. Vad betyder x i en räknehändelse som beskrivs av ekvationen 45 + 3 ∙ x = 108?
Eleven gör beräkningar med division och multiplikation med 10, 100 och 1000 av decimaltal.
Eleven använder huvudräkning för att multiplicera och dividera enklare decimaltal med 10, 100 och 1000. Ex. 3,4 ∙ 10 = 34
Eleven ser och använder positionssystemet när eleven multiplicerar och dividerar med 10, 100 och 1000. Ex. Hur mycket blir siffran 3 värd i 53,5 ∙ 100?
Eleven ser och använder positionssystemet när eleven multiplicerar och dividerar med 10, 100 och 1000, även i nya sammanhang. Ex. 23, 5 ∙ 1000 eller 3,567/1000

Eleven kan lösa och formulera problem:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven tecknar en ekvation för att lösa ett problem.
Eleven tecknar enkla ekvationer utifrån ett problem ur ett välkänt sammanhang.
Eleven tecknar relativt väl fungerande ekvationer utifrån problem som är till viss del anpassade.
Eleven tecknar väl fungerande ekvationer utifrån problem i ett nytt sammanhang.
Eleven löser problem med alla fyra räknesätten.
Eleven löser enklare problem i välkända sammanhang. Eleven använder en begränsad variation av lösningsmetoder.
Eleven löser problem på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven anpassar delvis sina lösningsmetoder utifrån sammanhanget.
Eleven löser problem på ett väl fungerande sätt. Eleven bedömer, anpassar och väljer lösningsmetod utifrån sammanhanget.

Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redovisar ibland sina beräkningar.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till visst del matematiska symboler och begrepp.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: