Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Optik

Skapad 2015-12-03 14:51 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Läran om ljuset med hjälp av Tefybok 2.
Grundskola 8 – 9 Fysik
Varför bildas regnbågar?

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Eleven skall kunna använda faktainformation och och muntligt föra resonemang kring företeelser kopplat ihop med ljus.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Göra laborationer där du redovisar muntligt resultat och använder begrepp inom optikavsnittet.


 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att kunna använda information och föra resonemang kring vardagliga företeelser kopplat  ihop med ljus.


Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Egenskaper hos ljus.

Spektrum.

Reflektion och reflektionslagen.

Ljusets brytning i plana,konkava och konvexa speglar.

Ljusets brytning i olika ämnen.

Totalreflektion.

Ljusets brytning i positiva och negativa linser.

Polariserat ljus.

Laser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Bedömningsmatris Fysik, Optik

Kunskapskraven år 9

E
C
A
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Laboration
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar
Fysikaliska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om ljus och optik och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om ljus och optik och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om ljus och optik och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysiken och vardagslivet
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: