Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2015-12-04 10:08 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Vikingatiden - vikingafärder - vikingarnas hem - vikingarnas tro - hur landet styrdes.
Grundskola 4 Historia
Vi kommer under arbetsområdet lära oss om hur människor levde för 1000 år sedan i den tid vi nu kallar vikingatiden. Vi utgår från fäljande områden: vikingarnas hem - vikingafärder - vikingarnas tro - spår från vikingatiden.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Vi ska lära oss om:

 • Nordens kulturmöten med andra delar av världen genom t ex vikingafärder.      
 • Hur Nordens stater bildades.  
 • Hur Sverige blev ett land och hur det styrdes.
 • Hur arkeologiska fynd kan lära oss hur människor levde under vikingatiden så att vi kan göra jämförelser med hur vi lever i dag.
 • Vad historiska källor kan lära oss om hur människor levde jämfört med idag.
 • Kristendomens införande i Norden och hur det förändrade livet för människorna som levde då.
 • Vilka historiska spår från vikingatiden som finns i vårt samhälle idag.
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan märkas i dagens samhälle.

 

 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Syfte och förmågor

Kunskapskrav

Hur ska vi arbeta?

 • Vi ska göra vår egen bok om vikingatiden med texter, bilder och arbetsuppgifter.
 • Boken ska handla om spår från vikingatiden, vikingafärder, vikingarnas hem, vikingarnas tro och hur vikingarnas samhällen styrdes.
 • Vi ska tillsammans läsa texter och se filmer, samtala om det vi läst och sett samt göra jämförelser med hur det är i vårt land idag.
 • Du ska läsa texter på egen hand och visa att du förstått det du läst.
 • Du ska tillsammans med en kamrat träna på att bli ”expert” på ett område och redogöra för andra kamrater vad du har lärt dig. Detta ska du göra muntligt med hjälp av tankekarta.
 • Du ska med hjälp tankekarta visa vad du lärt dig genom att skriva en beskrivande text.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper om

 • vikingarnas handelsfärder
 • vikingatidens spår i vårt samhälle idag
 • hur människor levde på vikingatiden
 • vikingarnas religion
 • hur Sverige blev ett land. 

Jag kommer också bedöma din förmåga att

 • delta och bidra i samtal och diskussioner
 • beskriva och förklara det du lärt dig
 • dra slutsatser utifrån det du läser, ser och hör
 • att uppfatta och beskriva skillnader och likheter
 • att förstå orsaker och konsekvenser
 • värdera vad som är viktigt i texterna
 • vara källkritisk
 • använda arbetsområdets ord och begrepp i rätt sammanhang och på ett korrekt sätt när du formulerar dig.

Arbetstid

10 veckor

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: