Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NY Svenska HT-15

Skapad 2015-12-04 10:57 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 3 Svenska
Vad händer med Asta, Bea och Cesar? Ska den kunna hitta nyckeln till skatten? Finns det verkligen spöken i ödehuset? Under Hösten och våren kommer vi följa ABC-klubben och deras äventyr. Vi kommer också att ha egna litteraturcirklar. I svenskan kommer vi också arbeta med en hel del annat som kamratbedömning, lässtrategier, faktatexter och mycket mer.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Undervisning/lärande

Du ska få:

*lära dig samt träna på lässtrategier genom strukturerat arbete med läshjälparna spågumman, detektiven, reportern, cowboyen samt konstnären,

*träna på och utveckla din avkodning och läsförståelse genom att läsa och resonera om innehållet i "Nyckeln till skatten", skönlitterära texter, faktatexter samt andra typer av texter,

*träna på att skriva texter både på Ipad/dator och för hand. Då ska du använda dig av stor bokstav, skiljetecken(.,!) samt bokstäver med rätt bokstavshöjd.

*lära dig att stava ord som är vanligt förekommande i texter som du läser och skriver,

*lära dig hur man bygger upp en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning samt träna detta.

*lära dig samt träna på att använda olika källor för att söka information.

*lära dig hur man bygger upp och använder en tankekarta för att skapa en egen beskrivande text(faktatext) samt träna detta både med eget valda ämnen och i NO/SO.

 

Bedömning

Konkretisering av målen
Du ska kunna:
*läsa en bekant och elevnära text med flyt genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt,
*visa att du har förstått vad du har läst genom att kommentera och återge innehållet på ett enkelt sätt,
*föra enkla resonemang om budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter,
*skriva enkla texter med läslig handstil och på dator, där du använder dig av stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter,
*skriva en berättande text med en tydlig inledning, handling och avslutning,
*söka information ur någon källa och återge det viktigaste i enkla faktatexter. I dessa texter använder du grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp, som gör att innehållet klart framgår. Du förtydligar och förstärker budskapet med hjälp av bilder.

Bedömning:
Jag bedömer din förmåga att
*använda olika lässtrategier kontinuerligt då vi arbetar med läshjälparna genom att ge respons både muntligt och skriftligt,
*använda stor bokstav, skiljetecken, stava samt skriva läsligt för hand och på dator i dina texter,
*använda dig av ämnesspecifika ord och begrepp som gör att innehållet i dina faktatexter klart framgår.

Du kommer att få bedöma dina egna texter genom att fylla i en enkel matris.

 

Matriser

Sv
Fakta text

Rubrik 1

Skriva fakta
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Eleven kan återge en enkel faktatext så att innehållet (blir begripligt) klart framgår.
Eleven kan med stöd återge viss information ur faktatexten så att den blir begriplig.
Eleven kan återge delar av faktatexten med enkla ord.
Eleven kan återge faktatexten med enkla ord.
Utvecklar texten ytterligare genom att t ex skriva och förklara mer om ämnet än vad som fanns bland stödorden eller skriva egna slutsatser av faktainnehållet.
Aspekt 2
Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp.
Eleven kan med stöd använda några av stödorden på ett korrekt sätt.
Använder några av stödorden på ett korrekt sätt.
Använder flertalet stödord, på ett korrekt sätt.
Använder alla stödord, eller omskrivningar av dem, på ett korrekt sätt.

Sv
Berättande text

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Skriver en berättande text med en röd tråd dvs tydlig inledning, handling och avslutning.
Inleder berättelsen men det är svårt att följa och förstå handlingen.
Man kan följa handlingen till viss del men behöver utveckla någon av delarna inledning – handling – avslut
Har en tydlig inledning, handling och avslutning.
Utvecklar tydligheten ytterligare genom att t ex med olika tekniker uttrycka känslor, använda talstreck vid direkt anföring, eller styckeindelning
Aspekt 2
Inleder meningar med stor bokstav.
Inleder aldrig meningar med stor bokstav.
Inleder några meningar med stor bokstav.
Inleder nästan alla meningar med stor bokstav.
Inleder alltid meningar med stor bokstav
Aspekt 3
Avslutar meningar med skiljetecken(.?!).
Avslutar aldrig meningar med skiljetecken.
Avslutar några meningar med skiljetecken.
Avslutar nästan alla meningar med skiljetecken.
Avslutar alltid meningar med skiljetecken.
Apekt 4
Läslig handstil
Blandar stora och små bokstäver.
Använder rätt bokstavshöjd/bokstavsform på de flesta bokstäver.
Använder rätt bokstavshöjd/bokstavsform på bokstäverna.
Texten är tydlig att läsa genom att bokstäverna har rätt form, höjd, sätter ut stor bokstav vid rätt tillfällen samt använder radergummi vid felskrivning

Sv
Berättande text

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Skriver en berättande text med en röd tråd dvs tydlig inledning, handling och avslutning.
Inleder berättelsen men det är svårt att följa och förstå handlingen.
Man kan följa handlingen till viss del men behöver utveckla någon av delarna inledning – handling – avslut
Har en tydlig inledning, handling och avslutning.
Utvecklar tydligheten ytterligare genom att t ex med olika tekniker uttrycka känslor, använda talstreck vid direkt anföring, eller styckeindelning
Aspekt 2
Inleder meningar med stor bokstav.
Inleder aldrig meningar med stor bokstav.
Inleder några meningar med stor bokstav.
Inleder nästan alla meningar med stor bokstav.
Inleder alltid meningar med stor bokstav
Aspekt 3
Avslutar meningar med skiljetecken(.?!).
Avslutar aldrig meningar med skiljetecken.
Avslutar några meningar med skiljetecken.
Avslutar nästan alla meningar med skiljetecken.
Avslutar alltid meningar med skiljetecken.
Apekt 4
Läslig handstil
Blandar stora och små bokstäver.
Använder rätt bokstavshöjd/bokstavsform på de flesta bokstäver.
Använder rätt bokstavshöjd/bokstavsform på bokstäverna.
Texten är tydlig att läsa genom att bokstäverna har rätt form, höjd, sätter ut stor bokstav vid rätt tillfällen samt använder radergummi vid felskrivning

Sv
Läsa med flyt

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läser de flesta småorden direkt och ljudar ihop resten.
Läser de flesta vanligt förekommande orden direkt och ljudar ihop resten.
Läser ut ord och meningar relativt obehindrat och med melodi (intonation).
Läser med melodi och gör texten levande och intressant genom att läsa med inlevelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: