Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mulle 2015/2016

Skapad 2015-12-04 11:17 i Byvägens förskola Ale
Trollets, Mulleplanering!
Förskola
Alla barn som går sista året här på förskolan får gå på Mulleskolan,

Varje onsdag går vi till skogen tillsammans med andra barn från två närliggande förskolor, Bohus samt Paradisets förskola. Syftet med denna verksamhet är att ge barnen förståelse för naturen och miljön samt att vi bygger en bro över mot skolan och förskoleklassen eftersom dessa barn kommer att bli klasskamrater i skolan.

Vi har mål för varje tillfälle och vår förhoppning är att väcka barns nyfikenhet att forska vidare om naturens fenomen.

Mullegruppen består av 33 barn med 6-7 pedagoger.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Mulle gruppen består av 33 barn från tre olika förskolor

Mål

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Omformulering av läroplansmål

 Att " Mullebarnen " ska lära känna varandra, ha roligt ihop, bli en trygg grupp inför skolstarten och förskoleklassen.

 Att barnen skall få uppleva glädjen i att vara ute i skog och mark.

Att väcka intresse för djur och natur

Att få förståelse för att vi måste vara rädd om vår miljö.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Att i samtal berätta om "Mulle" och att när man fyller fem år skall vi träffa deras blivande skolkamrater och få gå till skogen.

Titta på naturens årstidsväxlingar, skogens djur och natur, kompostera, prata om  vikten av att värna om vår miljö, lära känna nya och blivande klasskamrater samt ha en trevlig stund tillsammans.

 

Uppföljning

Utvärdering

Vi har ett bra upplägg av mulleverksamheten som genom åren har utvecklts till en modell som fungerar bra. Det är ett koncept som kan användas från år till år eftersom gruppen förnyas varje läsår.Barnen är delaktiga i genomförandet av och verksamheten avslutades på Naturhistoriska mulleverksamheten.

Mullegruppen har detta läsår bestått av 33 barn och 6-7 pedagoger.Barngruppen fann varandra snabbt och kom igång att leka med varandra "över gränserna".

Alla nio tillfällen genomfördes och verksamheten avslutades på Naturhistoriska Museet, vilket var uppskattat. För första gången använde vi oss av kommunens matsäck vilken bestod av tunnbröd med ost, festis och banan. Denna matsäck borde förstärkas eftersom den ersätter en lunch.Till nästa år bör detta ses över och bli ett förstärk mellanmål.

Barnens lärande och intresse för naturen har väckts för naturen och miljön utifrån vår grovplanering  för HT. Exempelvis har intresset för svampar varitt stort  hos barnen efter våra skogsbesök, då de återkopplat till både i skogen och på förskolan.

Besöket på återvinningsstationen blev lyckat vilket barnen också återkopplat tillefteråt i samtal och visat att de fortsätter att plocka skräp. De har också tränat och lärt sig mycket på det sociala samspelet med varandra i skogen.

Våra övergripande mål med mulleverksamheten är att barnen skall få uppleva glädjen i att vara ute i skog och mark och att väcka intresse för djur och natur samt att vi måste vara rädda om vår miljö. Mullebarnen  ska ha roligt tillsammans och lära känna varandra inför förskoleklassen.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Analys och utveckling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: