Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik & Evolution - HT15- VT16

Skapad 2015-12-06 15:55 i Båtsmansskolan Härryda
Evolution och genetik
Grundskola 9 Biologi
Genetik, genteknik och evolution är kanske de allra mest spännande delarna av biologin just nu. De kunskaper och metoder som vetenskapen har tagit fram för att avläsa, förändra och kopiera arvsanlagen hos alla levande varelser bjuder på både fascinerande möjligheter och skrämmande hot.

I detta område kommer du arbeta med frågor som: Varför är du den du är? Hur förs arvet vidare? Varför kan man få ett sjukt barn fast man som förälder är frisk?

Hur mycket kan och får människan manipulera gener i syfte att hitta lösningar och mediciner till sjukdomar?

Innehåll

Syfte

I kursplanen i biologi står det att undervisningen ska utveckla din förmåga att ...

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Det centrala innehållet tar upp områden så som...

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Arbetsbeskrivning

Efter detta arbetsområde ska du:

 • förstå och kunna använda centrala ord och begrepp.
 • veta hur våra celler, kromosomer, DNA och gener är uppbyggda.
 • känna till vad ett anlag är och hur man kan ärva anlag.
 • ha kunskap om mutationer och genetiska sjukdomar.
 • känna till något om arvets och miljöns betydelse samt kunna ge exempel på egenskaper som styrs av det ena eller det andra
 • känna till några användningsområden för genteknik.
 • veta vad som menas med "det naturliga urvalet".
 • förstå hur miljön påverkar evolutionen.
 • förstå hur nya arter uppkommer.
 • redogöra för livets utveckling på vår jord.
 • kunna föra resonemang, ta ställning, diskutera, bemöta åsikter och argumentera kring evolution, ärftlighet och genteknik.

 

Området innehåller genomgångar, teoretiska övningar, praktiska laborationer, begreppsförklaringar och eget arbete om en aktuell fråga inom gentekniken, 

Bedömningen sker i:

 1. ett fakta och begreppsrov där du visar att du kan använda dig av begreppen och redogöra för olika sannband. 
 2. en individuell uppgift där du ska ta ställning, motivera och argumentera för ditt ställningstagande. 
 3. Hur du kan ställa frågor, fördjupa och bredda diskussionerna i en debatt. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: