Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap Els. åk.6 HT-16

Skapad 2015-12-06 22:27 i Eldsbergaskolan Halmstad
Grundskola 6 Samhällskunskap

Vad är samhälle? Vad finns i samhället och varför? Ska vi samarbeta för att bygga upp vårt samhälle eller ska var och en göra på sitt eget vis?

Innehåll

Syftet,

Centralt innehåll enl. Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Aktiviteter/undervisningens innehåll

 • Diverse uppgifter om samhällskunskap.
 • Bygga upp ett eget samhälle.
 • Klass- och gruppdiskussioner.

Bedömning

Du ska visa att du kan:

 • förklara ovanstående begrepp på ett enkelt sätt
 • förstå varför vi i Sverige har demokrati
 • förklara hur demokratin visar sig i Sverige
 • delta på ett aktivt sätt i diskussioner och i grupparbetet

 

 

Kommentar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: