Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kol och kolföreningar

Skapad 2015-12-07 08:30 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Arbetsbeskrivning för arbete i organisk kemi.
Grundskola 8 Kemi
Det finns kolatomer i luften, i marken och i det mesta vi äter. Våra kläder, skor, plastpåsar, bensin, mobiltelefoner och vår mat innehåller också kolatomer. Alla levande organismer består också av en stor mängd kol. Vi kommer att lära oss om grundämnet kol, men också om olika kolföreningar, som olika kolväten, alkoholer och kolhydrater. Vi kommer att undersöka dess egenskaper och vad man kan använda dem till. Vi kommer också att diskutera användningen av fossila bränslen och vad det gör mot vår miljö.

Innehåll

Sidor i kemiboken: s. 180 - 221, sammanfattning s.220 - 221.

Jag lägger ut presentationer från lektionerna och uppgifter i classroom kemi löpande.

Filmtips: (filmerna finns på Begreppa på ILT så du måste vara inloggad på edu. molndal för att de filmen)

kolets kretslopp 

kolets kretslopp 2

kol

kolväten

fossila bränslen 

Efter att vi jobbat med detta vill jag att du har kunskaper i,

 • veta vad som är skillnaden på ett grundämne och en kemisk förening - exempelvis är kol ett grundämne eller en kemisk förening? Är metan ett grundämne eller en kemisk förening?

 

 • kolets kretslopp (här är det viktigt med kunskaper i sådant vi gått igenom tidigare terminer som fotosyntes, cellförbränning, näringskedjor)

 

 • att kol kan binda fyra andra atomer och förstå varför kol ingår i så många föreningar

 

 • olika former av kol exempelvis diamant, grafit osv. och deras användningsområden. Likheter och skillnader mellan olika former av kol.

 

 • kolväten - deras uppbyggnad, egenskaper och vad de används till - du ska kunna metanserien utan till! Kunna förstå och rita strukturformler för de olika ämnena i metanserien. Kunna ange dess molekylformler. Skillnaden på mättade och omättade kolväten. 

 

 • fossila bränslen: hur de bildas, uppbyggnad, egenskaper, framställning, förbränning och hur  de påverkar vår miljö och hälsa

 

 • alkoholer, deras uppbyggnad och vad de används till
 • organiska syror, deras uppbyggnad och vad de används till
 • känna till hur man framställer estrar och vad de används till

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: